Ameriŕ˛ki politiŕ˛ari jednostranim sankcijama kr└że ljudska prava

2020-10-09 15:54:50 cri
Share:

Posljednjih nekoliko dana se na sjednici 75. saziva Opŕţe skup└żtine UN-razvila ░ďestoka rasprava oko pitanja ljudskih prava. S jedne strane, neke zemlje, na ŕ˛elu sa SAD-om, blate stanje ljudskih prava u Kini, a Kina strogo osu┴xuje te optu░ďbe. Gotovo 70 zemalja je podr░ďalo Kinu, └żto je ponovno porazilo ameriŕ˛ke planove za uplitanje u unutra└żnje poslove Kine kori└żtenjem pitanja ljudskih prava. S druge strane, kineski stalni predstavnik Zhang Jun je na opŕţoj raspravi sjednice Treŕţeg odbora Opŕţe skup└żtine UN-a odr░ďao govor u ime 26 zemalja, kritizirajuŕţi zapad i SAD zbog kr└żenja ljudskih prava i pozivajuŕţi na potpuno ukidanje unilateralnih sankcija, a tako┴xer je izrazio zabrinutosti zbog sustavnog rasizma u tim zemljama.

Ovo je jo└ż jedni sna░ďan protunapad multilateralizma prema unilateralizmu na pozornici UN-a. Ameriŕ˛ki politiŕ˛ari, u ime za└żtite ljudskih prava, kr└że ljudska prava i izazivaju humanitarne katastrofe, └żto je izazvalo optu░ďbe na globalnoj sceni.

Foto: CFP

Foto: CFP

Ameriŕ˛ki politiŕ˛ari dugo vremena imaju dvostruke standarde u me┴xunarodnim poslovima i smatraju se ▄d˛^ŕ˛iteljem ljudskih prava▄d   U ime ▄d├xjudska prava iznad svega▄d  ŕ˛esto provode oru░ďane napade ili unilateralne sankcije prema drugim zemljama te su znatno naru└żili razvoj gospodarstva i pobolj└żanje ░ďivota u tim podruŕ˛jima. Ovakvo ameriŕ˛ko pona└żanje predstavlja dugotrajno i sustavno kr└żenje ljudskih prava. Suoŕ˛avajuŕţi se s epidemijom bolesti COVID-19 kakvu nismo do░ďivjeli u proteklih 100 godina, SAD nisu samo napustile du░ďnosti u unutra└żnjoj prevenciji epidemije, └żto je izazvalo vi└że od 200 tisuŕţa smrtnih sluŕ˛ajeva u nekoliko mjeseci, veŕţ su i vi└że puta ometale me┴xunarodnu suradnju

protiv epidemije i izazivale pote└żkoŕţe u ozbiljnim situacijama. Od prisvajanja medicinskih materijala drugih zemalja do protjerivanja izbjeglica, od napu└żtanja SZO-a do uplitanja u poslove drugih zemlja, pojedini ameriŕ˛ki politiŕ˛ari su postali najveŕţa smetnja u globalnoj borbi protiv epidemije i mnogo duguju svijetu u podruŕ˛ju ljudskih prava.

Me┴xu svim ameriŕ˛kim djelima je najsramnije vr└żenje ekstremnih pritisaka i sankcija na ▄d˛eeprijateljske zemlje▄d  kori└żtenjem epidemije. Svi znamo kako neke nerazvijene zemlje koje su dugo trpjele sankcije zapadnih zemalja nemaju dovoljno medicinske opreme za prevenciju bolesti COVID-19 i hitno im je potrebna pomoŕţ me┴xunarodne zajednice. No, ameriŕ˛ki politiŕ˛ari nemaju suosjeŕţanja te o└żtrijim politiŕ˛kim mjerama izazivaju kaos u tim zemljama, kako bi poo└żtrili sukobe i poveŕţali mr░ďnju s ciljem obaranja njihovih vlada. Ova djela pokazuju ameriŕ˛ku hegemonija i hladnokrvnost, kao i licemjernost u pitanjima takozvanih ▄d´ýemokracije▄d   ▄d├xjudskih prava▄d  i ▄d瀞lobode▄d  

Provo┴xenje sankcija i uplitanje u unutarnje poslove drugih zemalja ameriŕ˛kih politiŕ˛ara kritizira cijeli svijet. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres, visoka povjerenica UN-a za ljudske prava Veronica Michelle Bachelet Jeria i druge istaknute osobe su vi└że puta pozvali SAD na prekid unilateralnih sankcija koje nisu u skladu s principima ljudskih prava. Na sjednici 74. saziva Opŕţe skup└żtine UN-a je u rujnu nadmoŕţnom veŕţinom usvojena rezolucija o bolesti COVID-19, koja poziva sve zemlje ŕ˛lanice da ne objavljuju ili provode nikakve unilateralne privredne, financijske i trgovinske mjere koje nisu u skladu s Poveljom UN-a. Kina je ovom prilikom u ime 26 zemalja ponovno pozvala na globalno ujedinjenje i me┴xunarodnu suradnju kao najsna░ďnija oru░ďja u borbi protiv epidemije te trenutno ukidanje unilateralnih sankcijska radi osiguravanja sveobuhvatne i učinkovite reakcije cijelog svijeta na epidemiju. Te mjere u potpunosti pokazuju volju međunarodne zajednice.

Više >>