Protuepidemijski volonteri dostavljaju potrep└żtine na Oceansko sveuŕ˛ili└żte Daliana

2021-01-08 15:54:00 cri
Share:

Fotografija bez datuma koju je pru░ďilo Oceansko sveuŕ˛ili└żte Daliana prikazuje pripadnike protuepidemijske volonterske ekipe sveuŕ˛ili└żta kako dostavlja potrep└żtine u studentski dom na sveuŕ˛ili└żtu u Dalianu u sjeveroistoŕ˛noj kineskoj pokrajini Liaoning. U reakciji na nedavnu pojavu sluŕ˛ajeva bolesti COVID-19 u gradu je Oceansko sveuŕ˛ili└żte Daliana 21. prosinca 2020. zatvorilo kampus. Ukupno 17 mladih ljudi, u prosjeŕ˛noj dobi od 19 godina, se pridru░ďilo volonterskoj ekipi koja dostavlja hranu, potrep└żtine i materijale za prevenciju epidemije nastavnicima i studentima koji su u karanteni u domu. Dostavili su 12 219 obroka za 5 109 nastavnika i studenata. (Dalian Ocean University/Handout via Xinhua)

Fotografija bez datuma koju je pru░ďilo Oceansko sveuŕ˛ili└żte Daliana prikazuje pripadnike protuepidemijske volonterske ekipe sveuŕ˛ili└żta kako dostavlja potrep└żtine u studentski dom na sveuŕ˛ili└żtu u Dalianu u sjeveroistoŕ˛noj kineskoj pokrajini Liaoning. U reakciji na nedavnu pojavu sluŕ˛ajeva bolesti COVID-19 u gradu je Oceansko sveuŕ˛ili└żte Daliana 21. prosinca 2020. zatvorilo kampus. Ukupno 17 mladih ljudi, u prosjeŕ˛noj dobi od 19 godina, se pridru░ďilo volonterskoj ekipi koja dostavlja hranu, potrep└żtine i materijale za prevenciju epidemije nastavnicima i studentima koji su u karanteni u domu. Dostavili su 12 219 obroka za 5 109 nastavnika i studenata. (Dalian Ocean University/Handout via Xinhua)

Fotografija bez datuma koju je pru░ďilo Oceansko sveučilište Daliana prikazuje pripadnike protuepidemijske volonterske ekipe sveučilišta kako dostavlja potrepštine u studentski dom na sveučilištu u Dalianu u sjeveroistočnoj kineskoj pokrajini Liaoning. U reakciji na nedavnu pojavu slučajeva bolesti COVID-19 u gradu je Oceansko sveučilište Daliana 21. prosinca 2020. zatvorilo kampus. Ukupno 17 mladih ljudi, u prosječnoj dobi od 19 godina, se pridružilo volonterskoj ekipi koja dostavlja hranu, potrepštine i materijale za prevenciju epidemije nastavnicima i studentima koji su u karanteni u domu. Dostavili su 12 219 obroka za 5 109 nastavnika i studenata. (Dalian Ocean University/Handout via Xinhua)

Fotografija bez datuma koju je pružilo Oceansko sveučilište Daliana prikazuje pripadnike protuepidemijske volonterske ekipe sveučilišta kako dostavlja potrepštine u studentski dom na sveučilištu u Dalianu u sjeveroistočnoj kineskoj pokrajini Liaoning. U reakciji na nedavnu pojavu slučajeva bolesti COVID-19 u gradu je Oceansko sveučilište Daliana 21. prosinca 2020. zatvorilo kampus. Ukupno 17 mladih ljudi, u prosječnoj dobi od 19 godina, se pridružilo volonterskoj ekipi koja dostavlja hranu, potrepštine i materijale za prevenciju epidemije nastavnicima i studentima koji su u karanteni u domu. Dostavili su 12 219 obroka za 5 109 nastavnika i studenata. (Dalian Ocean University/Handout via Xinhua)

Više >>