U istoŕ˛noj Kini zapoŕ˛eo Svjetski kulturni forum Taihu

2021-10-13 10:32:00 cri
Share:

U utorak je u Bengbuu u istoŕ˛noj kineskoj pokrajini Anhui zapoŕ˛ela └żesta godi└żnja konferencija Svjetskog kulturnog foruma Taihu.

Forum koji je inicirala Kina, s temom "Uzajamno uŕ˛enje me┴xu civilizacijama: zajedniŕ˛ka izgradnja zajednice ŕ˛ovjeŕ˛anstva koja dijeli buduŕţnost", pru░ďa platformu za promicanje dijaloga i razmjene me┴xu razliŕ˛itim kulturama.

Na forumu je govor odr░ďao Wang Chen, ŕ˛lan Politiŕ˛kog biroa Centralnog komiteta Komunistiŕ˛ke partije Kine i potpredsjednik Stalnog odbora Svekineskog narodnog kongresa. Wang je rekao da ŕţe Kina promicati ravnopravnu razmjenu i uzajamno uŕ˛enje me┴xu civilizacijama te s drugim zemljama raditi na doprinosu svjetskom miru, globalnom razvoju i ljudskom zdravlju i blagostanju.

Forum je putem interneta i fiziŕ˛ki okupio pribli░ďno 500 delegata iz vi└że od 30 zemalja i regija, kako bi razgovarali o kulturnoj raznolikosti, inicijativi Pojas i put, prevenciji i kontroli pandemije te ubla░ďavanju siroma└żtva.

Forum Taihu je znaŕ˛ajan jer, kao └żto Bengbu povezuje sjever i jug Kine, povezuje Kinu sa svijetom, istaknuo je u video govoru na doga┴xanju Romano Prodi, biv└żi premijer Italije.

Više >>