Dostavljaಠs cerebralnom paralizom dostavio vi└że narud░ďbi od 80% kolega na svojoj postaji

2021-11-23 19:03:20 cri
Share:

DostavljaಠWang Shiwen iz grada Shenyanga je dobio cerebralnu paralizu zbog distocije pri ro┴xenju, ali nije odustao od nade u ░ďivot. ▄d濪ostavljaಠmi je prvi posao izvan kuŕţe, a nisam oŕ˛ekivao da ŕţu ga raditi skoro ŕ˛etiri godine.▄d  U usporedbi s prvim danima na ovom poslu prije ŕ˛etiri godine, dnevni broj isporuka mu se poveŕţao se s ne└żto vi└że od 10 na vi└że od 50, a dostavio je vi└że narud░ďbi od 80% kolega na svojoj postaji. ▄d濵nogi kupci vide da mi je zdravlje naru└żeno, ali me podr░ďavaju jer radim, pa me ŕ˛esto ohrabruju, zbog ŕ˛ega sam posebno motiviran.▄d  Wang Shiwen je rekao kako je najsretniji kad mu ljudi ka░ďu ▄d瀐vala▄d   Via ChinaFotoPress


Više >>