│nnsk  rozhlas pro zahrani└╠

v Kontakt
China Radio International
Domov
Sv└S
  Ekonomika
  Kultura
  V靌a a technika
  Sport
  Další

Dne歯  │nˇ╣n  /A>

Novinky z │nny

│nnsk  ekonomika

Spole°Knsk  瀒vot

V靌a a technika

│nˇ╣n  mţ╩e na mysli │nˇ╣n  v 歩rok閙 slova smyslu, tj. └╠nsk  obyvatele v鵥ec, v°Ktn  rˇŃn§Żh n˝Nodnost  a n˝Nodn韈h skupin v │nn   Dne歯  │nˇ╣n  瀒j  v dob  reformy, v dob   kdy pl醤ovit  hospodŮČstv  pŔÝch醶  na hospodŮČstv  tr˛e   kdy se │nna otev˝ú  sv└Su, kdy je ekonomicky nejlep╔Ą obdob  v historii po zalo´Ýn  萀R a kdy bylo dosa´Ýno velk§Żh ¸├p¨şh  v oblastech hospodŮČstv   kultury, v靌y, techniky a 歬olstv   proto │nˇ╣n  dnes maj  nejv韈 p■Lle瀒tost  uplat§`vat sv  tvˇŠ└╠ s韑y. Jsou 鑙nni na rˇŃn§Żh front醕h pro v齭tavbu sv  zem   miluj  m˝ú a 瀒vot. SamozŔÝjm  maj  tak  pot╣|e a probl閙y v 瀒vot   Sami tak  maj  nedostatek, ba zlozvyk. V na╔Ą relaci se v醩 seznţ╩韒e nap   s v°Űnamn┼ji lidmi, a tak  s prost┼ji lidmi a jejich b鞛n┼j 瀒votem. Doufţ╩e, ´Ý z na╔Ą relace z˝Žk┬ňe prav  obraz dne歯韈h │nˇ╣n  
v Pilotka Zhang Bo
Dobr  ve°Kr mil  poslucha鑙, v˝Ąţ╩e v醩 p鴌 poslechu na╔Ą relace Dne歯  │nˇ╣n   dnes v醩 seznţ╩韒e s p■Lb靐em pilotky Zhang Bo.2. dubna roku 2009 nebyl pro └╠nsk  pilotky oby°Kjn  den, proto´Ý 16 z nich se stalo prvn  skupinou pilotek bojovÂ{o letadla └╠nsk§Żh leteck§Żh jednotek. Prvn  └╠nsk  kosmonautka m靗a vzej˝Ą ze zm┴˙Ŕ░§Żh 16 osob. D韛ka Zhang Bo je jedna z nich...
v │nnsk  fl閠nista Wang Ciheng
V│Ęen  poslucha鑙, fl閠na je v │nn  dobŔÝ znţ╩  lidov  hudebn  n醩troj. Z archeologick§Żh nţ╠ez  v韒e, ´Ý historie fl閠ny v │nn  je dlouh  7000 let. Fl閠na vypad  jako jednoduch  n醩troj, ale mo˛eosti jejń╩o zvukovÂ{o vyj醖ŔÝn  jsou velmi bohat   V dne歯韒 programu v醩 seznţ╩韒e se znţ╩n┼j └╠nsk┼j fl閠nistou Wang Cihengem...
v Wang Hongwei
Poslouch┬ňe p˝Že  nazvanou 凬a vzdţ╠en閙 m˝Žt  " kterou Wang zah┴▀il sv鵭 koncert. Tuto lidovou p˝Že  zn  skoro ka´ý  │nˇ╣n. V textu se pÂĚe, ´Ý na vzdţ╠en閙 m˝Žt  瀒je kr醩n  d韛ka. Jej  r§íov  obli°Kj vypad  jako slunce a okouzluj韈  o鑙 jsou jako m靤韈...
v DobrovolnŔ┤ je svat   ale oby°Kjn  slovo
DobrovolnŔ┤ je svat   ale oby°Kjn  slovo. Dobrovoln韈i jsou oby°Kjn  lid  u n醩, ale vŔ░uj  spole°Nosti sv  mlad  a el醤. V │nn  jsou takov  mlad  lid   kte■L se vzdali pracovn  p■Lle瀒tosti v bohat§Żh m靤tech a stali se 鑜eny dobrovolnick§Żh odd韑  v pl醤u student  z vysok§Żh 歬ol slouĎwc韈h na z醦ad  │nny...
v │nnsk  mistr bronzov  rytiny Zhu Bingren
Zhu Bingren je jedin┼j mistrem na st┬ňn  ¸┼ovni v oblasti └╠nsk  bronzov  rytiny. Projektoval a stav靗 10 nejv└S╔Ąch └╠nsk§Żh modern韈h bronzov§Żh budov. M  n靕olik des˝Ąek st┬ňn韈h patent  a zalo瀒l prvn  └╠nsk  um靗eck  muzeum o bronzov閙 rytin  
v Yuan Zhifa
Na celozˇ^odn  schˇŃi v roce 2003 prohl醩il ╔ífredaktor pekingskÂ{o denŔ┤u 凣uangming ri bao" Yuan Zhifa, ´Ý bude pracovat do roku 2004. Proto´Ý toho roku se do瀒je 60 let a podle ustanoven  by m靗 jako funkcionŮČ na ¸┼ovni z醩tupce ministra odej˝Ą do d鵦hodu...
v韈e>>