│nnsk  rozhlas pro zahrani└╠

v Kontakt
China Radio International
Domov
Sv└S
  Ekonomika
  Kultura
  V靌a a technika
  Sport
  Další

Dne歯  │nˇ╣n  /A>

Novinky z │nny

│nnsk  ekonomika

Spole°Knsk  瀒vot

V靌a a technika

│nn歵ina je jazykem Chan   nejv└S╔Ą n˝Nodnosti │nny. Pat■L k nejbohat╔Ąm kulturn韒 jazykˇš na sv└S   │nna m  mnoho obyvatel a rozs┴Ól  ¸Ăem   proto zde vznikla Ŕ´da nŮČe└╠, kter  se od sebe li╔Ą. Modern  └╠n歵ina, kter  se budeme u鑙t, pŔÝdstavuje spisovn  jazyk │nny. Zţ╔ladem je nŮČe└╠ severo└╠nsk  a v齭lovnost je pekingsk   │nnsk  p˝Žmo je jedn韒 z nejstarobylej╔Ąch na sv└S  a m  za sebou u  6000letou historii. V nejnov靔╔Ąm a nejv└S╔Ąm └╠nsk閙 slovnŔ┤u se vyskytuje 54678 znak   z toho asi 5000 a  8000 se b鞛n  pouĎwv  
S rozvojem styk  │nny se zahrani└╠m p鴌j╣|d  do 萀R pracovat, studovat nebo cestovat stţ╠e v韈e cizinc   mezi nimi  budou zŔÝjm  i °K歵  a sloven歵  ob┼▓n  
v Lekcie 9
v Lekcie 8
v Lekcie 7
v Lekcie 6
v Lekcie 5
v Lekcie 4
v Lekcie 3
v Lekce 2 Nţ╔up
v Soukrom  d└S  /a>
v Druh  text 41. lekce (3)
v Druh  text 41. lekce (2)
v Prvn  text 41. lekce (1)
v Prvn  text 40. lekce (4)
v Druh  text 40. lekce (3)
v Prvn  text 40. lekce (2)
v Prvn  text 40. lekce (1)
v Druh  text 39. lekce (5)
v Druh  text 39. lekce (4)
v Druh  text 39. lekce (3)
v Druh  text 39. lekce (2)
v Prvn  text 39. lekce (1)
v Druh  text 38. lekce (7)
v Druh  text 38. lekce (6)
v Druh  text 38. lekce (5)
v Druh  text 38. lekce (4)
v韈e>>