O nás
 
Kontakt
 
in Web czech .cri.cn

Hlavní stránka  Cestování  Kultura  Byznys  Komunikace  Čínština  Hudba  Foto  Čínská encyklopedie  Stará stránka

Pekingský summit Fóra čínsko-africké spolupráce slavnostně zahájen, čínský prezident vystoupil s projevem
2018-09-04 10:20:48 cri
V Paláci lidu v Pekingu byl dnes odpoledne zahájen summit Fóra čínsko-africké spolupráce 2018. Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) se zúčastnil slavnostního zahájení a pronesl projev. Tématem tohoto summitu je „Spolupráce a win-win, společně vybudovat těsnější společenství osudu mezi Čínou a Afrikou". Na summitu budou stanoveny prioritní oblasti a hlavní směry spolupráce v příštích třech letech a dalších letech.

Xi Jinping uvedl, že Čína a Afrika vytvořily jasnou cestu pro spolupráci společných výhod. Při spolupráci s Afrikou trvá Čína na nezasahování do úsilí afrických zemí o hledání rozvojové cesty odpovídající jejich státní situaci, na nezasahování do vnitřní politiky Afriky, na nevnucování své vůle Africe, na nekladení politických podmínek pro pomoc Africe a na nezískávání politických výhod z investic a financování v Africe.

Xi Jinping poukázal na to, že mír a rozvoj jsou témata doby, a také jsou to požadavky doby. Čína považuje nový a velký příspěvek lidstvu jako svojí misi. Čína je ochotna spolupracovat s mezinárodními partnery při budování "Pásma a Stezky", aktivně se účastnit globálního řízení a prosazovat koncepci sdílení a budování globálního řízení. Xi Jinping zdůraznil, že Čína pevně drží přístup k otevření se světu, pevně podporuje otevřené světové hospodářství a mnohostranný obchodní systém, postaví se proti protekcionismu a unilateralismu. Vlastní uzavření se nemá žádnou budoucnost.

Xi Jinping řekl, že Čína je ochotna vybudovat těsnější společenství osudu s Afrikou. Čína a Afrika by měly rozšiřovat politický dialog a politickou komunikaci na všech úrovních, otevřít nový prostor pro spolupráci, urychlit vytváření pozitiv v oblastech nové ekonomiky, přinést lidem Číny a Afriky dobré výsledky a naplnit jejich zájmy. Kromě toho by měly Čína a Afrika rozšiřovat výměnu mezi lidmi ve všech oblastech, jako je kultura a umění, vzdělávání a sport a také posílit výměnu a spolupráci při ochraně životního prostředí, včetně předcházení klimatickým změnám. Regionální organizace, africké země a Africká unie, by měly řešit africké otázky africkým způsobem, což Čína vždy podporovala.

Xi Jinping uvedl, že před 3 lety navrhl na summitu Fóra pro spolupráci mezi Čínou a Afrikou v Johannesburgu „deset hlavních projektů spolupráce" v celkové hodnotě 60 miliard amerických dolarů zaměřených na podporu společného rozvoje Číny a Afriky, které zatím dosáhly plodných výsledků. Čínsko-africká spolupráce zaznamenala zřejmý pokrok v prosazování industrializace a modernizace v Africe, při výstavbě infrastruktury, usnadňování obchodu a investic, budování kapacit a zmírňování chudoby.

Xi Jinping uvedl, že Čína ve spolupráci s Africkou unií rozhodla o vypracování plánu na výstavbu infrastruktury mezi Čínou a Afrikou. Na základě tohoto návrhu budou podporovány čínské podniky k účasti na výstavbě infrastruktury v Africe pomocí integrace investic a výstavby. Zaměříme se na posílení spolupráce v oblasti energetiky, dopravy, informací, komunikace a přeshraničních vodních zdrojů s cílem realizovat řadu klíčových propojovacích projektů. Xi Jinping na summitu také uvedl, že Čína podporuje výstavbu jednotného leteckého trhu v Africe, zahájení více přímých letů mezi Čínou a Afrikou a usnadnění vydávání dluhopisů afrických zemí a jejich finančních institucí v Číně. Čína podporuje Afriku za předpokladu dodržování mnohostranných pravidel a postupů, aby africké země lépe využívaly zdroje, jako je Asijská banka pro investice do infrastruktury, Nová rozvojová banka a Fond Hedvábné stezky.

Xi Jinping uvedl, že Čína rozhodla o rozšíření dovozu výrobků z Afriky, zvláště produktů, které nespadají mezi energetické zdroje. Čína podporuje africké země při účasti na Čínském dovozním veletrhu, nejméně rozvinuté země osvobodí od poplatků na účast. Uvedl, že Čína uskuteční v Africe 50 obchodních projektů, podpoří budování zóny volného obchodu na Africkém kontinentu, bude dál jednat s africkými zeměmi a oblastmi o volném obchodu a podpoří čínsko-africkou spolupráci v oblasti elektronického obchodu.

Xi Jinping sdělil, že v příštích třech letech a určitou dobu poté bude Čína v Africe provádět 50 projektů na posílení zeleného rozvoje a ochranu životního prostředí, aby podpořila výměnu a spolupráci při řešení problému klimatických změn, v námořní oblasti, při boji proti desertifikaci a při ochraně volně žijících živočichů a rostlin. Kromě toho bude Čína podporovat výstavbu Centra pro spolupráci v oblasti životního prostředí mezi Čínou a Afrikou, zahájí čínsko-africký plán vyslanců pro ochranu životního prostředí, prevenci znečištění, ekonomiku ochrany životního prostředí a v dalších oblastech. Čína postaví Čínsko-africké centrum pro bambus s cílem pomoci Africe při rozvoji zpracování a využití bambusu a ratanu. Čína chce také posilovat propagaci a spolupráci ve vzdělávání v oblasti ochrany životního prostředí.

Xi Jinping slíbil, že Čína založí v Africe 10 dílen tesaře Lu Bana, které nabídnou mladým Afričanům školení v oblasti odborných dovedností. Dílna tesaře Lu Bana je čínský projekt na výuku odborných dovedností v zahraničí. Dosud už byly tyto dílny založeny v Thajsku a Pákistánu. Xi Jinping dále uvedl, že Čína podporuje založení Centra pro inovaci a spolupráci v Africe, které se zaměří na inovaci a spolupráci mladých lidí. Toto centrum vyškolí 1000 talentů pro Afriku. Čínská vláda poskytne stipendia pro 50 tisíc studentů a vyškolí dalších 50 tisíc studentů. Kromě toho také pozve 2000 mladých lidí z Afriky do Číny, kde se budou podílet na vzájemné výměně.

Xi Jinping informoval, že Čína optimalizuje 50 projektů na léčbu a péči o veřejné zdraví na pomoc Africe. Zaměří se na výstavbu hlavního sídla Centra pro kontrolu nemocí v Africe a nemocnic přátelství mezi Čínou a Afrikou. Dále zahájí výměnu a spolupráci při šíření informací o veřejném zdraví, aby realizovala projekty na spolupráci při kontrole schistosomózy, AIDS, malárie a dalších onemocnění. Kromě toho Čína vychová víc lékařů pro Afriku, bude nadále vysílat lékařské týmy do Afriky a zahájí lékařské konzultace, zvláště pro ženy a děti.

Xi Jinping uvedl, že Čína založí Čínsko-africké výzkumné centrum, aby upevnila vzájemné studium v oblasti kultury mezi Čínou a Afrikou. V následujících třech letech Čína také vypracuje další plán na společné studium a styky, realizuje 50 kulturních, sportovních a turistických projektů, bude podporovat africké země při účasti v Mezinárodní unii divadel na Hedvábné stezce, na muzejních výstavách a uměleckých festivalech, vybuduje síť pro spolupráci mezi čínskými a africkými médii a bude nadále usilovat o zakládání kulturních center na území obou stran. Čína podporuje africké kvalifikační školní instituce při spolupráci s Konfuciánskými instituty a chce, aby se víc afrických zemí stalo turistickými destinacemi pro čínské obyvatele.

Xi Jinping uvedl, že Čína rozhodla o zřízení Čínsko-afrického fondu pro spolupráci při udržování míru a bezpečnosti, aby podporovala spolupráci Číny a Afriky při zachovávání míru a stability. Čína bude nadále poskytovat Africké unii bezplatnou vojenskou pomoc, podporovat úsilí regionů a zemí v Sahelu, Adenském zálivu a Guinejském zálivu při udržování bezpečnosti a v boji proti terorismu. Čína mimo jiné zřídí Čínsko-africké fórum pro mír a bezpečnost, aby vytvořila platformu pro Čínu a Afriku na posílení výměny v oblasti udržování míru a bezpečnosti. Kromě toho Čína realizuje 50 pomocných projektů v oblasti společné výstavby Pásma a stezky, sociálního zabezpečení, udržování míru OSN, boje proti pirátství a boje proti terorismu.

Xi Jinping zdůraznil, že v následující době by měly Čína a africké země především usilovat o realizaci 8 velkých akcí, tedy posílit spolupráci mezi Čínou a Afrikou v oblasti průmyslu, propojení zařízení, volného obchodu, zeleného rozvoje, upevnění schopnosti, zdravotnictví, kultury a bezpečnosti. Ve snaze podporovat tyto velké akce je čínská vláda ochotna poskytnout Africe podporu v hodnotě 60 miliard amerických dolarů prostřednictvím vládní pomoci, finančních orgánů a podnikových investic. Současně chce do konce roku 2018 zbavit dluhů nejméně rozvinuté země, které mají diplomatické vztahy s Čínou.

Jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa, předseda Afrického svazu, prezident Rwandy Paul Kagame, speciální host summitu, generální tajemník OSN Antonio Guterres, předseda Komise Afrického svazu Moussa Faki pronesli projevy. Uvedli, že Afrika a Čína mají tradiční hluboké přátelství, spolupráce obou stran dosáhla plodných výsledků. Afrika a Čína dlouhodobě spolupracují, a to na základě rovnováhy, vzájemného respektování, a vzájemných výhod. Čína silně podporuje rozvoj afrického hospodářství a společenství, nezasahuje do vnitřní politiky Afriky, a nežádá o žádné politické podmínky při spolupráci s Afrikou. Africká strana ocenila iniciativu Pásma a Stezky, toto velké dílo, africké země jsou ochotny se aktivně podílet na společné spolupráci a propojovat svou rozvojovou strategii s výstavbou Pásma a Stezky, aby byly realizovány vzájemné výhody.

Dodali, že Pekingský summit Čínsko-afrického fóra pro spolupráci se zaměřuje na vytvoření těsnějšího, solidárního společenství čínsko-afrických vztahů a na společném plánování nové perspektivy africko-čínských vztahů. „Osm akcí", které navrhl prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching), velice a pozitivně ovlivní mír a rozvoj Afriky. Africká strana je ochotna intenzivně spolupracovat s čínskou stranou, podporovat progresívní rozvoj všestranně strategického partnerství mezi Afrikou a Čínou, podporovat obě strany, aby na vyšší úrovni realizovaly spolupráci, vzájemné výhody, a společný rozvoj, vytvořit těsnější společenství čínsko-afrických vztahů a společenství solidarity.

Zahajovacího ceremoniálu se zúčastnilo téměř 3200 vedoucích představitelů afrických zemí, šéfové delegací a odpovědné osoby mezinárodních a regionálních organizací.

Čínsko-africké fórum pro spolupráci má zatím 55 členů, jako jsou Čína a 55 afrických zemí, které založily diplomatické vztahy s Čínou, a Komise Afrického svazu. Čína a Afrika uspořádaly 3 summity v roce 2006, 2015 a 2018. Hlavním tématem letošního summitu je „Spolupráce a vzájemné výhody, společné vytvoření těsnějšího společenství čínsko-afrických vztahů", čímž je zejména myšlena spolupráce v oblastech společné výstavby Pásma a Stezky mezi Čínou a Afrikou, program OSN o trvale udržitelném rozvoji do roku 2030, ale i Program 2063 Afrického svazu a další.

Příslušné zprávy
Přidat komentář
   Webradio
Slavnostní galashow na oslavu tibetského Nového roku
V pondělí proběhla slavnostní galashow na oslavu příchodu tibetského nového roku, který se nazývá Losar a překrývá se s čínskými lunárními Jarními svátky.
Sichuanský hedvábný brokát
Provincie Sichuan byla ve starověké Číně známá jako stát Shu.Právě zde se začalo rozvíjet zpracování hedvábí.Sichuanský hedvábný brokát se proto proslavil jako hedvábný brokát Shu.
Více>>
Doporučujeme
• Turecký podnik: Náš rozvoj odráží to, že čínské reformy a otevírání se světu přispějí světu
• Reforma a otevírání se světu proměňuje Čínu, uvedli ruští odborníci a učenci
• @դd(yī nuò qiān jīn) Vynaložit veškeré úsilí na splnění slibu
• Suzhou podnikne mnoho opatření k přílákání talentů. Hangzhou se rozvíjí díky digitální ekonomice
• Trenér fitness - nová populární profese v Číně
• Německý fotograf dokumentoval čtyřicet let čínských reforem a otevírání se světu
Více>>

Speciální vlak do Tibetu

Čínská encyklopedie

Výuka čínštiny
Příručka pro cestovatele do Číny
Velvyslanectví ČLR v ČR
Důležité telefony
Hotely v Číně
Abeceda cestování
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China