│nnsk  rozhlas pro zahrani└╠

v Kontakt
China Radio International
Domov
Sv└S
  Ekonomika
  Kultura
  V靌a a technika
  Sport
  Další

Dne歯  │nˇ╣n  /A>

Novinky z │nny

│nnsk  ekonomika

Spole°Knsk  瀒vot

V靌a a technika
     Sv└S
Post Your Comments

Your Name:

E-mail:

Comments:

v │nnsk  velvyslanec v USA: └╠nsko-americk  spole°N  z┴▀my vzrostly, maj  歩rok  spolupracovn  prostor 07-22 10:06
v Mluv└╠ ruskÂ{o ministerstva zahrani└╠: obchodn韈i si mohou  vyzvednout zboĎw z uzavŔÝnÂ{o trhu 07-22 10:06
v Obama vystoup  s projevem na prvn韒 kole └╠nsko-americkÂ{o strategickÂ{o a ekonomickÂ{o dialogu
 07-22 09:12
v Thajsk  ministr zahrani└╠ pochvţ╠il │nnu za dˇÝe瀒tou ÷Şohu p鴌 h┴▀en  asijsko-tichomo鴖kÂ{o m˝úu a bezpe°Nosti 07-19 23:40
v IndonÓ═k  policie potvrdila, ´Ý za bombov┼ji ┼├oky na dva hotely v Jakart  stoj  teroristick  hnut  D┬mm  Islţ╩ij  /a> 07-19 21:47
v Îí醤: Neomez  normţ╠n  inspekci jadern§Żh za■Lzen  MAAE 07-19 20:13
v Hillary Clintonv  za┼▓la nˇ^歵┼Ôu v Nov閙 Dill  /a> 07-19 20:13
v Na slovensk閙 hudebn韒 festivalu Pohoda v slovensk閙 Tren└╠nu se18. ▀Ţrvence odpoledne doĐ˙o k incidentu z■Lcen  jevi歵  /a> 07-19 10:12
v Mezin˝Nodn  spole°Knstv  ostŔÝ odsoudilo sÓ¤ii bombov§Żh ┼├ok  v Jakart   07-18 21:06
v V prohl釟en  minist鴌 zahrani└╠ ASEANu ostŔÝ odsoudili bombov  ┼├oky v Jakart  /a> 07-18 21:06
v Island pŔÝdlo瀒l 炨dost vstup do EU 07-18 21:04
v N靕ter  zem  se domn韛aj   ´Ý incident z 5. °Krvence pŔÝdstavuje vnit鴑  zţ╠e瀒tosti │nny. 07-17 23:33
v Tureck  velvyslanec v │nn   vztahy mezi Tureckem a │nnou nemaj  炨dn  probl閙 07-17 19:59
v V kv└Snu dos┴Óla aktivn  bilance zahrani°Nń╩o obchodu v Euroz§d  1 miliardu 900 milion  eur 07-17 19:59
v N靕te■L europoslanci poznamenali, ´Ý EU by nem靗a podporovat separatistick  s韑y v │nn  /a> 07-16 22:33
v Pţ╔ist醤sk  charg  d'affaires ozna鑙l reakci └╠nsk  vl醖y na incident z 5. °Krvence v Urum鑙, za rychlou, vhodnou a sprˇ^nou 07-16 22:05
v V Îí醤u se z■Ltilo letadlo, v歩chni pasaČ░鴌 zahynuli, °Krn  sk■LˇÂa nalezena 07-16 17:28
v Do┼▓sn  hondurask  prezident je ochoten rezignovat za jist  podm┴˙ky 07-16 16:08
v │nˇ╣n  瀒j韈  v zamo■L a mezin˝Nodn  spole°Knstv  odsoudily n醩iln  zlo鑙ny z 5. °Krvence v Urum鑙 07-16 15:31
v 15. summit Hnut  neanga├yvan§Żh bylo zah┴▀eno v Egypt  /a> 07-15 18:35
v ▀Ţsko povolˇ^  svÂ{o velvyslance v Kanad  zp└S do republiky 07-14 23:19
v Prvn  plen˝Nn  zased醤  novÂ{o EvropskÂ{o parlamentu 07-14 18:43
v Pţ╔ist醤sk  prezident odsoudil explozi ve v§Żhodn  oblasti zem  /a> 07-13 20:59
v 4 japonsk  opozi°N  strany podaly rezolutn  nˇ^rh na vysloven  nedˇţ靣y kabinetu 07-13 19:31
v P■Lslu歯  zem  podepsaly vl醖n  dohodu o projektu plynovÂ{o potrub  Nabucco 07-13 19:31
More>>