│nnsk  rozhlas pro zahrani└╠

v Kontakt
China Radio International
Domov
Sv└S
  Ekonomika
  Kultura
  V靌a a technika
  Sport
  Další

Dne歯  │nˇ╣n  /A>

Novinky z │nny

│nnsk  ekonomika

Spole°Knsk  瀒vot

V靌a a technika
     Domov
P■Lslu歯  rezort ¸├tŔÝdn  └╠nsk  vl醖y hodl  kontaktovat osobnń╩o z醩tupce dalajlţ╩y 04-25 16:31    
Post Your Comments

Your Name:

E-mail:

Comments:

v V severo└╠nsk閙 m靤t  Liao Yang za┼▓la v齭tavba ropn  rafinÓ¤ie o objemu 10 milion  tun 07-21 17:35
v Incident z 5. °Krvence v Urumu鑙 pŔÝdstavuj  v│Ęnou n醩ilnou kriminalitu, kter  nem  炨dn  spojen  s n˝Nodnost  a n醔o´Ýnstv韒. 07-19 18:35
v Expert o n˝Nodnostn韈h ot醶k醕h vyvr┬ňil zprˇ^y zahrani°N韈h m▄{i  o tom, ´Ý │nna tla└╠ islţ╩. 07-19 15:02
v V韈e ne  90% ujgursk§Żh obyvatel je spokojen nad sou┼▓sn┼j 瀒votem. 07-19 13:52
v Po n醩ilnosti z 5. ▀Ţrvence Xin Jiang podepsal prvn  spolupracovn  smlouvu se zahrani└╠m. 07-19 10:43
v Nur Bekri ŔÝkl, ´Ý v sou┼▓snosti zlepŠĐje celkov  situace stability v Xin Jiangu. 07-19 10:12
v Kanadsk  prˇšyslov  spole°Nost Fui Cui bude rozs┴Óle investovat v Sin-║žangu 07-18 22:18
v Ekonomika v°óozu pracovn韈h sil v okresu Payzawat nebyla ovlivnŔ░a n醩ilnost  z 5. °Krvence 07-18 14:32
v V┬jstrann  skon鑙lo p┬ňr醤  a poĐŢte°N  prozkoum醤  n靕olika tis韈 podezŔÝl§Żh ze zosnov醤  n醩ilnost  z 5. °Krvence v Urumu鑙 07-18 11:42
v Wu Pang-kuo se setkal s pŔÝdsedou LatinskoamerickÂ{o parlamentu 07-17 19:59
v Viceprezident 萀PPS Du Qinglin: je tŔÝba neustţ╠e upev§`vat a rozvŔÁet rovn   spojen   p■@telsk  a harmonick  n˝Nodn  vztahy 07-17 19:59
v TŔÝt  └╠nsk  n˝Nodn  veletrh byl dnes zah┴▀en 07-17 19:59
v Prvn  └╠nsk  tuzemsk  jadern  elektr˝Nna se roz╔Ą■L o dva bloky o jednotkov閙 v÷Ëonu 1000 megawatt  /a> 07-17 17:57
v M˝ŽtopŔÝdseda │nnskÂ{o islţ╩skÂ{o Svazu se vyj醖鴌l pro uzavŔÝn  ĐŢsti me歩t v Urum鑙 07-16 22:13
v │nnsk  strana si pŔÝje, aby USA uplat§`valy vliv vyhovuj韈  historick  odpov靌nosti a praktick  schopnosti v ot醶ce zmŔ░y klimatu 07-16 20:51
v M˝ŽtopŔÝdseda stalÂ{o v┼horu VSLZ: │nna nezmŔ░  politiku v■ăi n˝Nodnostn韒 men歩nţ╩ kvˇÝi udţ╠osti z 5. °Krvence 07-16 18:52
v ▀╩nnost │═ohled na │nnu   nˇ^歵┼Ôa └╠nsk§Żh a zahrani°N韈h novinŮČ  CRI na └╠nsk§Żh hranic韈h" 07-16 11:08
v 15. °Krvence ┼▓sn  r醤o p鴌jel 11. Pan°Kn Erdeni Qoigyi Gyibo do chrţ╩u Jokhang v centru m靤ta Lhasy 07-16 10:29
v A  do sou┼▓snosti stoupl po°Kt ob└S  n醩ilnost  z 5. °Krvence v Urumu鑙 na 192. 07-16 10:28
v │nnsk  list Ren Min Ribao: St┬ňn  sjednocen  je nejvy└ď  z┴▀em lid  rˇŃn§Żh n˝Nodnost  /a> 07-16 10:27
v Chu 峣n-tchao: ÷┌nghajsk  expo by m靗o b°ú ¸├p鞖n   skv靗  a nezapomenuteln  expo 07-16 09:26
v V韈e ne  110 reprezentant  se zÄfastn  finţ╠e ╦Ëv└Sov  sout鞛e vysoko歬olţ╔  v └╠n歵in   07-15 14:32
v Sin-║žang z˝Žkal od ¸├tŔÝdnń╩o rozpo┼ßu novou investici 07-14 21:57
v │nna douf   ´Ý p■Lslu歯  zem  poznaj  skute°Nou situaci okolo udţ╠ost  z 5. °Krvence v Urum鑙 07-14 18:43
v N靕ter  z醦adn  m▄{ia nedˇ^no v Urum鑙 veŔÝjn  vyr醔靗a fale歯  zprˇ^y, co  vyvolalo silnou nespokojenost a protesty m˝Žtn韈h obyvatel 07-14 10:50
More>>