│nnsk  rozhlas pro zahrani└╠

v Kontakt
China Radio International
Domov
Sv└S
  Ekonomika
  Kultura
  V靌a a technika
  Sport
  Další

Dne歯  │nˇ╣n  /A>

Novinky z │nny

│nnsk  ekonomika

Spole°Knsk  瀒vot

V靌a a technika
     V靌a a technika
[an error occurred while processing this directive]
Post Your Comments

Your Name:

E-mail:

Comments:

v V ÷┌nghaji bude mezin˝Nodn  konference o software 05-05 19:37
v V │nn  byla zalo´Ýn  Prvn  └╠nsk  organizace proti ne炨douc韒 emailˇš 12-10 20:00
v Prvn  vysoko pŔÝsn  digitţ╠n  televizn  kanţ╠ │nna spust  v lednu 2006 11-13 19:48
v Po°Kt U瀒vatel  neomezenÂ{o vyu瀒t  internetu dos┴Ól 53 milion  /a> 11-03 21:14
v │nna se stala v§Żhovn┼j stŔÝdiskem v oblasti praktick  techniky slune°N  energie mezi rozvojov┼ji st┬ňy 10-19 20:13
v │nnsk  vesm˝ún  program let  s lidskou pos醖kou vstupuje do druh  etapy 10-15 20:45
v Mezin˝Nodn  spole°Knstv  vŔ░uje pozornost vypu歵Ŕ░  └╠nsk  kosmick  lod  奺n-d├yu 6 10-12 21:23
v V budouc韈h 5 letech └╠nsk  potŔÝba talent  dţ╠e vzroste 10-06 20:40
v 73 procent └╠nsk§Żh m˝Žtn韈h vl醖 m  sv  webov  str醤ky 10-06 20:33
v Do roku 2020 telefon vstoup  do ka´ý  └╠nsk  rodiny 10-02 21:02
v Pozitivn  obchodn  bilance uplynul§Żh 11 m靤韈  /a> 10-01 19:24
v Hladk  postup pr醕e na projektu sondy kolem M靤韈e 09-29 22:16
v │nna dos┴Óla prˇÝomnÂ{o pokroku v technice biologickÂ{o 鑙pu 09-24 21:16
v 22. └╠nsk  um靗  dru瀒ce se ¸├p鞖n  vr┬ňila na Zem 09-16 21:52
v │nna vyrobila nov  softwarov  syst閙 o zem靝isn§Żh informac韈h 09-15 21:47
v │nna nakoupila 10 letadel zna鑛y Airbus A330 09-06 19:59
v V Pekingu bude Mezin˝Nodn  f÷óum o biologii na vysok  ¸┼ovni 09-04 22:35
v │nna zesiluje odborn  歬olstv  a technick  歬olen  /a> 08-27 21:12
v Rusko-└╠nsk  spojen  vojensk  man関ry nebyly nam▓Âeny proti ┬mdn  tŔÝt  zemi 08-26 22:06
v Do roku 2010 roz╔Ą■L │nna telefonizaci venkova 08-26 21:29
v Zdarn  p鴌st醤  americkÂ{o raketopl醤u Discovery 08-10 16:06
v │nna koup  42 letoun  Boeing 787 08-08 20:43
v St┬ňn  Ävad pro kontrolu kvality a karant閚y v z┴▀mu kontroly prase└╠ ch鴌pky nalÂ{av  po炨dal sv  pod■Lzen  organizace v rˇŃn§Żh oblastech 08-07 21:05
v V Hongkongu byla zah┴▀ena 2. mezin˝Nodn  v齭tava o 歬olstv  /a> 08-06 20:40
v Podle odbornŔ┤  │nna mus  pŔÝdnostn  rozvŔÁet vodn  energie 08-03 21:56
More>>