│nnsk  rozhlas pro zahrani└╠

v Kontakt
China Radio International
Domov
Sv└S
  Ekonomika
  Kultura
  V靌a a technika
  Sport
  Další

Dne歯  │nˇ╣n  /A>

Novinky z │nny

│nnsk  ekonomika

Spole°Knsk  瀒vot

V靌a a technika
    Dal░ş
 • VSLZ zalo瀒lo syst閙 pravideln  v┼jŔ░y s parlamenty ciz韈h zem  a regionţ╠n韒i parlamentn韒i organizacemi
 •  03-04 15:33
  Post Your Comments

  Your Name:

  E-mail:

  Comments:

  v Wu Bangguo: Do roku 2010 je tŔÝba zalo瀒t socialistickou prˇ^n  soustavu s └╠nsk┼ji rysy 06-27 20:37
  v │nna vydala B韑ou knihu o st┬ňn  obran  /a> 01-20 16:21
  v V└S歩na turistick§Żh atrakc  v ji˛e  │nn  se u  znormalizovala 02-29 11:58
  v Americk  ┼▓sopis 凷cience" zalo瀒l v Pekingu pobo鑛u v asijsko-tichomo鴖k閙 regionu 11-01 16:21
  v Kvalita vzduchu se v Pekingu b靐em Olympi醖y zna°N  zlep╔Ą 10-31 10:21
  v Obrat └╠nsk§Żh dovoz  a v°óoz  pŔÝs┴Óne letos 2.1 triliony dolar  /a> 10-27 21:52
  v Delegace 60 └╠nsk§Żh um靗c  zav˝Ąala do Japonska 04-02 19:24
  v VSLZ zalo瀒lo syst閙 pravideln  v┼jŔ░y s parlamenty ciz韈h zem  a regionţ╠n韒i parlamentn韒i organizacemi 03-04 15:33
  v P■Lpravn  pr醕e plen˝Nnń╩o zased醤  VSLZ pokra鑥j  plynule. 03-04 13:09
  v V Pekingu z˝Ąra za°Ne 4. plen˝Nn  zased醤  10. VSLZ 03-04 11:50
  v Novela Zţ╔ona o posudku uplatnŔ░  pl醤  /a> 02-28 21:13
  v │nnsk  pevnina nedovol  od歵靝en  Tchaj-wanu od vlasti, prohl醩il Chu 峣n-tchao 02-28 21:12
  v Protesty │nˇ╣n  ze zţ╩o■L proti tchajwansk閙u pŔÝdţ╔ovi 02-28 19:40
  v Singapur se stav  proti vyhl釟en  tchajwanskÂ{o pŔÝdţ╔a Chen Shui-piana 02-27 21:33
  v Zased醤  ministr  zahrani└╠ EU se konalo v Bruselu. 02-27 20:24
  v Pod韑 nevl醖n韈h organizac  na podpoŔÝ chud§Żh obyvatel 02-27 19:57
  v Reakce └╠nsk  pevniny na snahy tchajwanskÂ{o pŔÝdţ╔a 02-26 19:56
  v EU poskytne Zimbabwe zdravotnickou pomoc v boji s AIDS 02-25 20:12
  v George W. Bush znovu prohl醩il, ´Ý nedovol  Îí醤u vyvŔÁet nukle˝Nn  zbran  /a> 02-25 18:51
  v Jedn醤  mezi └╠nsk┼j a slovensk┼j premiÓ¤em 12-08 02:50
  v Dopis └╠nskÂ{o premiÓ¤a rusk閙u prot靔歬u 12-06 20:47
  v │nnsk  pŔÝdseda Chu 峣n-tchao dnes zaslal Nursultanu Nazarbajevu blahopŔÝjn  telegram, v nńż  mu blahop■@l k znovu zvolen  kaza歴k┼j prezidentem 12-06 17:56
  v │nna bude dˇŠazn  zdokonalovat vl醖n  funkce spole°Knsk  sprˇ^y a veŔÝjn§Żh slu´Ýb 12-05 20:57
  v Rozvoj └╠nsk  ekonomiky prosp靔e Evrop  i sv└Su 12-03 21:52
  v Ariel ÷┌ron chce jednat s palestinskou stranou o ur°Kn  hranic 11-22 21:52
  More>>