│nnsk  rozhlas pro zahrani└╠

v Kontakt
China Radio International
Domov
Sv└S
  Ekonomika
  Kultura
  V靌a a technika
  Sport
  Další

Dne歯  │nˇ╣n  /A>

Novinky z │nny

│nnsk  ekonomika

Spole°Knsk  瀒vot

V靌a a technika
     Sport
 • V Tur┴˙u skon鑙la 20. Zimn  olympi醖a
 •  02-27 14:42
  Post Your Comments

  Your Name:

  E-mail:

  Comments:

  v Na mistrovstv  sv└Sa stolnń╩o tenisu │nˇ╣n  z˝Žkali 5 zlat§Żh medaili 05-28 10:10
  v │nnsk  banka za┼▓la prodej vstupenek na Letn  olympi醖u v Pekingu v roce 2008 04-17 20:01
  v Dnes byl zah┴▀en prodej vstupenek na letn  olympi醖u v Pekingu v roce 2008 04-15 20:15
  v Pekingsk  policejn  Ävad p鴌prav  2000 jazykov  vy歬olen§Żh pracovnŔ┤  pro Pekingskou olympi醖u roku 2008 04-06 10:55
  v Vstupenky na jezdeck  sout鞛e pekingsk  olympi醖y budou v prodeji p■L歵  m靤韈 03-12 15:55
  v Pro Letn  olympi醖u a paralympi醖u v Pekingu se u  zaregistrovalo v韈e ne  320 tis韈 dobrovolnŔ┤   02-04 19:27
  v Sportovn  zprˇ^y z Asijsk§Żh sportovn韈h her 12-13 21:05
  v Sportovn  zprˇ^y z Asijsk§Żh sportovn韈h her 12-13 20:05
  v Sportovn  zprˇ^y z Asijsk§Żh sportovn韈h her 12-11 19:59
  v Sportovn  zprˇ^y z Asijsk§Żh sportovn韈h her 12-10 19:45
  v Sportovn  zprˇ^y z Asijsk§Żh sportovn韈h her 12-09 21:56
  v Sportovn  zprˇ^y z Asijsk§Żh sportovn韈h her 12-09 19:28
  v │nnsk  sportovn  delegace slavnostn  vzty鑙la vlajku 11-29 19:38
  v │nn歵  sportovci obsadili prvn  t■L m˝Žta na sv└Sov閙 poh˝Nu v ping pongu 10-30 19:46
  v V Pekingu skon鑙la 11. Mistrovstv  sv└Sa junior  v lehk  atletice. 08-21 18:26
  v Ding Jun-hui vybojoval mistrovsk  titul Trofeje Severn  Irsko 08-21 17:50
  v │nna m  dˇţ靣u v uspo■@d醤  Letn  olympi醖y 2008 v Pekingu se specifick┼ji rysy a na vysok  ¸┼ovni 08-11 21:03
  v Podle ustţ╠en§Żh mezin˝Nodn韈h zvyklost  poskytne Peking zahrani°N韒 novinŮȡš p鴌 letn  Olympi醖  2008 pohodl  /a> 08-10 19:38
  v Srpnov  po┼▓s  vyhovuje kon醤  Letn  olympi醖y 2008. 08-08 17:23
  v P鴌slu歯  sportovn  loga pro Pekingsk  Olympijsk  hry byla dnes zveŔÝjnŔ░a 08-07 17:04
  v Peking za┼▓l v┼h靣 hotel  pro Letn  olympi醖u 2008. 08-02 15:43
  v Dnes byla otevŔÝna │nnsk  v齭tava sb˝úek t÷Ëaj韈韈h se olympijsk§Żh her 07-13 20:49
  v Tenisov  mistrovstv  Wimbledon Open 2006 se stalo rokem └╠nskÂ{o tenisu. 07-11 21:44
  v │nnsk  tenistky zv˝Ą靭ily ve ┼ßy鴋ŔÝ ´Ýn ve Wimbledon Open. 07-10 15:03
  v V Pekingu bylo zah┴▀eno simulov醤  meteorologick§Żh stanic  ohledn  olympijsk§Żh meteorologick§Żh slu´Ýb 2006 07-09 19:41
  More>>