│nnsk  rozhlas pro zahrani└╠

v Kontakt
China Radio International
Domov
Sv└S
  Ekonomika
  Kultura
  V靌a a technika
  Sport
  Další

Dne歯  │nˇ╣n  /A>

Novinky z │nny

│nnsk  ekonomika

Spole°Knsk  瀒vot

V靌a a technika
     Kultura
 • │nnsk  metropole za°Ne 1. bŔÝzna tohoto roku realizovat │═ŔÝdpisy v┬jlidovÂ{o t靗esnÂ{o cvi°Kn  v Pekingu"
 • Post Your Comments

  Your Name:

  E-mail:

  Comments:

  v │nna schvţ╠ila pŔÝdpisy o ochran  Velk  zdi 10-02 19:15
  v │nnsko-rusk  spole°N  skupina zpravodaj  v°Kra p■Ljela do druhÂ{o n靔v└S╔Ąho ruskÂ{o m靤ta Sankt Pet靣sburgu 08-20 18:47
  v V Pekingu prob靐e tŔÝt  ro°NŔ┤ n˝Nodnostn韈h kulturn  um靗eck§Żh pŔÝdstaven  /a> 08-11 21:02
  v V Pekingu byla otevŔÝna v齭tava tchajwansk§Żh fotograf   08-11 19:17
  v Sto sv└Soznţ╩§Żh galari  se v ■Ljnu setkaj  v Pekingu 08-10 19:38
  v V齭tava olej  ,,│nnsk  ze  v˝Ąa Olympi醖u" byla v°Kra zah┴▀ena v Pekingu 07-03 16:01
  v V │nnsk  galÓ¤ii v°úvarnÂ{o umŔ░  byla dnes zah┴▀ena v齭tava mexickÂ{o umŔ░  /a> 06-27 21:05
  v Na sv└S  je 43 park   kter  nesou jm閚o Sun Jatcena 06-15 19:15
  v Cena 凷tr│Ęce └╠nsk  lidov  kultury" byla ud靗ena v Pekingu 06-10 20:55
  v │nna letos poprv  slavila Den kulturnń╩o d靌ictv  /a> 06-10 20:16
  v │nna doposud uvolnila 200 mili§d  └╠nsk§Żh juan  na sb˝ú醤  vz醕n§Żh └╠nsk§Żh pŔÝdm└S  ze zahrani└╠ 06-06 14:36
  v V │nnsk閙 muzeu v°úvarnÂ{o umŔ░  byla dnes zah┴▀ena sÓ¤ie v齭tav Francouzsk  jaro 04-21 20:39
  v Od v°Krej歬a je op└S zp■LstupnŔ░o veŔÝjnosti Muzeum pam┬ňky Banpo 04-04 21:08
  v V │nn  byla otevŔÝna źgebov  str醤ka tibetsk  kultury" 02-26 20:53
  v Revize └╠nskÂ{o Zţ╔ona o povinn  歬oln  doch醶ce 02-25 20:16
  v ZemŔÝl znţ╩  └╠nsk  u°Knec Zhang Zhongxing 02-25 20:00
  v │nnsk  metropole za°Ne 1. bŔÝzna tohoto roku realizovat │═ŔÝdpisy v┬jlidovÂ{o t靗esnÂ{o cvi°Kn  v Pekingu" 02-25 19:59
  v T靤n  spolupr醕e mezi │nnskou st┬ňn  sprˇ^ou du┬jvnń╩o vlastnictv  a Evropskou sprˇ^ou patent  /a> 12-05 20:58
  v Slavnostn  zased醤  u p■Lle瀒tosti 60.v┼┼o└╠ vzniku UNESCO se konalo v Pa■L瀒 11-17 20:29
  v Prvn  └╠nsk  kontrakta°N  jedn醤  p鴌neslo kontrakty 16 miliard Y黙n  /a> 11-04 20:18
  v │nnsk  m靤to ▀ăhong-鑓hing a australsk  m靤to Brisbane se staly sp■@telen┼ji m靤ty 10-12 21:25
  v Venkovsk  歬olstv  je dˇÝe瀒tou souĐŢst  └╠nskÂ{o 歬olstv  /a> 10-06 20:39
  v V°Krej╔Ą spole°N  celosv└Sov  uctŔ░  Konfucia 09-29 22:13
  v Student   kte■L pat■L k n˝Nodnostn  me歩n  Yunnanu, je u  v韈e ne  2 mili§dy 09-23 21:38
  v F÷óum o rozvoji a spolupr醕i podnik  obou bŔÝh  tchajwanskÂ{o prˇÝivu 09-22 20:54
  More>>