Teo ˇV Amo
RedaktoroˇGĜoja

Jen historio pri soleca taso de teo kiu renkontas sian kunulinon kiam enamiĝanta paro aĉetas ĝin.

Aŭtoro: Cynthia Conejera Lagos (Ĉilio)