Teo-amo en Merano
RedaktoroˇGĜoja

La filmo prezentas vendejon kie oni vendas teojn. Virino kiu aĉetas teon estas enketita.

Aŭtoroj:Bernard Walter (Italio)/ Bernard Valentin (Italio)