La Mirinda Teskatolo
RedaktoroˇGĜoja

Post multaj jaroj teskatolo reunuigas amantan paron.

Aŭtoro: Åsa Voss (Sveda/germana)