• Rd JSD e\d b Vjoleί\

    Vbh mnd^gή kjo b fίl\, nj hόgdmg\ nbς Vjoleί\ς, \hndg`nskίa`d nέnjd\ mj]\lή knώmb, j klό`_ljς nsh JSD, gέms njo Twitter, _ήfsm` όnd jd JSD c\ \oiήmjoh njoς _\mgjύς mnj 50 e\d nj 20 njdς `e\nό \hnίmnjdq\ ^d\ n\ kljϊόhn\ qάfo]\ e\d \fjogdhίjo kjo `dmά^jhn\d \kό nbh Vjoleί\.
    Hkdejdhshί\
    • +86-10-68892062
    • greek@cri.cn
    • 16A Shijingshan RD, Beijing, China T.K. 100040