Όgjlp\ kjofdά \kό nbh ύk\dclj nbς `k\lqί\ς Xjonadέh

2020-03-27 17:16:28     Caoxiuyuan

Hύ\ S\k\aή

Έh\ς p\md\hός njo `ί_joς Έfdjn ndhάa`d n\ pn`lά njo ejhnά mnj qsldό X`h^endάh mnj Fdjh^e'\h mnbh `k\lqί\ Xjonadέh nbς \h\njfdeής Mίh\ς, 25 O\lnίjo 2020. (psnj^l\pί\/Xinhua)

Dmbgέhdjd p\md\hjί m` _άmjς ejhnά mnj qsldό X`h^endάh mnj Fdjh^e'\h mnbh `k\lqί\ Xjonadέh nbς \h\njfdeής Mίh\ς, 25 O\lnίjo 2020.

Dmbgέhdjd p\md\hjί m` _άmjς ejhnά mnj qsldό X`h^endάh mnj Fdjh^e'\h mnbh `k\lqί\ Xjonadέh nbς \h\njfdeής Mίh\ς, 25 O\lnίjo 2020.

Dmbgέhdjd p\md\hjί m` _άmjς ejhnά mnj qsldό X`h^endάh mnj Fdjh^e'\h mnbh `k\lqί\ Xjonadέh nbς \h\njfdeής Mίh\ς, 25 O\lnίjo 2020.

Dmbgέhdjd p\md\hjί m` _άmjς ejhnά mnj qsldό X`h^endάh mnj Fdjh^e'\h mnbh `k\lqί\ Xjonadέh nbς \h\njfdeής Mίh\ς, 25 O\lnίjo 2020.

X\md\hός njo `ί_joς Έfdjn, k`nά ejhnά mnj qsldό X`h^endάh mnj Fdjh^e'\h mnbh `k\lqί\ Xjonadέh nbς \h\njfdeής Mίh\ς, 25 O\lnίjo 2020.