Xi Jinping videokapcsolaton kereszt¬Ül vett r­Tszt a SESZ ×Nllamfêöi Tanðãcsðãnak 21. konferenciðãjðãn
Szeptember 17-én Xi Jinping kínai államelnök a videós módon részt vett a Sanghaji EgyüttmºÄködési Szervezet Államfêöi Tanácsának 21. konferenciára, és fontos beszédet tartott
Xi Jinping besz­Tdet tartott az afgðãn helyzetrêöl
A Sanghaji Egy¬ÜttmºÄkªTd­Tsi Szervezet ­Ts a kªTzªTs biztonsðãgi szerzêöd­Tshez csatlakozott tagðãllamok nemcsak Afganisztðãn szomsz­Tdjai, hanem egy¬Ütt sorskªTzªTss­Tg ­Ts biztonsðãgi kªTzªTss­Tg is vagyunk
Xi Jinping ðãllamelnªTk besz­Tde a SESZ Vezetêöi Tanðãcsðãnak 21. ¬Ül­Ts­Tn
Szeptember 17-én Xi Jinping kínai államelnök a videokapcsolaton keresztül vett részt a Sanghaji EgyüttmºÄködési Szervezet Államfêöi Tanácsának 21. konferenciáján, és fontos beszédet tartott.
Xi Jinping Gratulðãl¶T tðãviratot k¬ÜldªTtt K¹gnai Minêös­Tgi Konferenciðãnak
A minêös­Tg az emberis­Tg ­Tlet­Tnek ­Ts termel­Ts­Tnek biztos¹gtðãsa, ­Ts a minêös­Tgreformok nemcsak a termel­Tstechnol¶Tgia haladðãsðãt mozd¹gtjðãk elêö, hanem jav¹gtjðãk a n­Tp ­Tlet­Tt is, ¹grta Xi Jinping k¹gnai ðãllamelnªTk szeptember 16-ðãn a Hangzhou vðãrosban tartott 4. K¹gnai Minêös­Tgi Konferenciðãnak

Rádió műsorok

Videó műsorok