10    चीनको तिब्बत

तिब्बतको आधारभूत अवस्था 
*तिब्बतको आधारभूत अवस्था

तिब्बतको भौगोलिक अवस्था

*तिब्बतको इतिहास र वर्तमान अवस्था 
तिबब्ती जाति
*संक्षिप्त परिचय

*तिब्बती जाति

*मन पा जाति

*लो पा जाति 
तिब्बतको अर्थतन्त्र
*उद्योग व्यवसाय

*कृषि *पशुपालन उद्योग

*वन उद्योग 

 *तिब्बतलाई सहयोग गर्ने परियोजना 
तिब्बतको पर्यटन समबन्धी स्रोत
*नामुछो ताल
*पोताला दरबार

*चुम्ला खाँ गुम्बा र बोखो सडक

*चासिलुम्पो गुम्बा 
तिब्बतको शैक्षिक अवस्था 
तिब्बतको शैक्षिक अवस्था
चीनको धर्म
*तिब्बतमा प्रचलित बौद्ध धर्म र गुम्बा
*तिब्बका साधारण जनताको धार्मिक रीतिरिवाज
तिब्बतको संस्कृति
*थाङका

*नौनी फूल

*तिब्बती ओपेरा