9     चीनको रीतिरीवाज अध्याय 
चाडवाड मनाउने तरिका
* चीनको वसन्त चाड 
* छिइ छिआओ चाड अर्थात कौशल र बुद्धि माग्ने चाड 
* ठुङ्ग याङ्ग चे चाड
* तुआन ऊ चे चाड 
* युआन स्याउ चे चाड अर्थात् रसबरी चाड
* वसन्त चाड सम्बन्धी चीनका अल्पसंख्यक जातिहरुको चलन 
* लाबा चे चाड
* ठू सी नामक रात बारेको किम्बदन्ती
लोक जातिका चाल चलन
* चमत्कारी"तुङ्ग च" 
* छिङ्ग मिन चे चाड 
* चुल्होलाई धन्यवाद दिने सम्बन्धी किम्बदन्ती 
* विवाह सम्बन्धी चिनियाँहरुको चलन 
खाने-पिउने सम्बन्धी चालचलन
* चिया खाने चिनियाँहरुको बानी सम्बन्धमा
* आफ्नो विशेषतायुक्त"ख्वाइ च"अर्थात् भोजनशलाका बारे 
* चिनियाँहरुको खाद्य परम्परा
* खाद्य-पदार्थबाट र औषधीजन्य खाद्य-पदार्थबाट रोगको उपचार 
* चीनका तीनवटा महान चाडका लागि तयार गर्नुपर्ने खाद्य-पदार्थ युआन स्याउ, टङ्ग च र युए पिङ्ग
* "च्यो च" नामक चीनको खाद्य-पदार्थ