16    चीनको लोक कला
>> मनोरञ्जन सम्बन्धी विषय बारे
* छालामा छाँया चित्रित गर्ने ओपेरा एक
* छालामा छाँया चित्रित गर्ने ओपेरा दुइ 
* छालामा छाँया चित्रित गर्ने ओपेरा तीन 
* माटे खेलौना(एक) 
* माटे खेलौना(दुइ) 
* माटे खेलौना(तीन) 
* माटे खेलौना(चार) 
* माटे खेलौना(पाँच) 
* माटे खेलौना(छ) 
* लट्ठीद्बारा नचाइने कठपुतली
* पल्लो शेन्सी प्रान्तका कारचोपी खेलौना
* खेलौना "बाँदर ऊ खोंग र सुँगुर पा चे"
* फट्याङग्रो राखिने तुम्बा
* खेलौना "धान पिट्नेवाला"
* लट्ठी आकारको कठपुतली
* चंगा 
* नो सी अर्थात् भूत-पिसाच भगाउने ओपेरा
* ती सी भन्ने भुइँमा अभिनय गरिने ओपेरा 
>>सजीसजाउ क्षेत्र
* चीनको वसन्त चाडको बेला टाँस्ने काठमा खोपेर बनाइएको साँचोबाट छापिएको चित्रकारी 
* चीनको लोक कागज-कर्तन
* वल्लो शान्सी प्रान्तको वसन्त चाडमा टाँस्ने चित्र 
* झुण्ड्याइने माटे बाघ
* कपडाको बाघ
>>पोशाक क्षेत्र
* कुममा ओढ्ने युन चेन
* यी जातीको कारचोपी भरिएको बुट्टेदार जुत्ता
* बुट्टेदार सानो थैलो
* वल्लो शान्सी प्रान्तको लिन फन क्षेत्रको कारचोपी
* याउ जातीअन्तर्गत फान याउ क्षेत्रको पोशाक 
* म्याओ जातीको कारचोप
* नीलो बुट्टेदार कपडा
* तु तौ भन्ने छातीमा लगाइने कपडा 
* चिरायूको शुभकामनासहित ताल्चा आकारको तिलहरी भएको माला
* पाई जातीय पोशाक
* पाउपोशभित्र हालिने गद्दा
* सय परीवारे लुगा
* सानो थैली
>>देवी देवता पक्ष
* चीनको लोक-कलामा उल्लेखित देवता(एक) 
* चीनको लोक-कलामा उल्लेखित देवता(दुई) 
* चीनको लोक-कलामा उल्लेखित देवता(तीन) 
* चीनको लोक-कलामा उल्लेखित देवता(चार) 
* चीनको लोक-कलामा उल्लेखित देवता(पाँच) 
* चीनको लोक-कलामा उल्लेखित देवता(छ) 
* शान तोंग प्रान्तको छाउ शेन जिल्लाको कागजी बनोटछाउ
* काजगी बनावट कला
* कागजी घोडा कहलिने धनी होस् भन्ने आशीरवादसहितको काष्ठ साँचोबाट छापिने चित्रकारी
* ती सी भन्ने भुइँमा अभिनय गरिने ओपेरा * थ्याउ शैं 
>>घरेलु सामान
* चिनियाँ माटो(एक) 
* चिनियाँ माटो(दुई) 
* चिनियाँ माटो (तीन)
* चिनियाँ माटो(चार) 
* चिनियाँ माटो(पाँच) 
* चिनियाँ माटो(छ) 
* चिनियाँ माटो(सात) 
* चिनियाँ माटो(आठ) 
* चिनियाँ माटो(नौ) 
* चीनको दक्षिणी भागका गाउँलेहरुका माटाका घरको रमाइलो
* चीनको परम्परागत फर्निचरमध्ये बेसिन-आधार  
* चीनका परम्परागत फर्निचरहरुमध्येको दराज  
* माछा र झिंगेमाछा राखिने बास्केट 
* वाङ परीवारको आँगनको आंशिक भागको अवलोकन 
* छाना छाउन उपयोग गरिने बिरालो रुपी टाएल
* खाने कुरा बनाउँदा प्रयोग गरिने नमूना 
* शेन् सी प्रान्तको छ्याओ परीवारको आँगन 
*वल्लो शान सी प्रान्तमा अवस्थित लीङ श वन मन्दिरहको पर्दारुपी भित्ता  
* सिकर्मीको रेखाङ्कन-सूत्र 
* अर्हत् खाट