19    चीनमा रहेका विश्व सम्पदाहरु
 * लोंग मन ढुङ्गे गुफा
* अ मै शान पहाड र ल शान ठूला बुद्ध
* युन कांग ढुङ्गे गुफा
* "चौ खौ तेनको "पैचिंग वन-मान्छे" नामक ऐतिहासिक थलो 
* ली च्यांग प्राचीन शहर
* ह्वांग शान पहाड
* लामो पर्खाल
* तुन ह्वांगको मो काऊ गुफा
* कन्फ्यूससको गुम्बा, कन्फ्यूससको भवन र कन्फ्यूससको समाधिस्थल
* वल्लो शान सीको फिंग याऊ प्राचीन शहर
* छिङ वंशका प्रथम सम्राटको समाधिस्थल र टेराकोटा सिपाहीहरु
*पैचिंगको कु कोंग दरबार
* थेन थान पार्क
* पोताला दरबार