18    चिनियाँ ओपेराहरु

चिनियाँ ओपेराहरु
* पैचिङ्ग ओपेरामा अनुहारको प्रतिरुप 
* पैचिङ्ग ओपेरामा प्रतिरुप पात्र 
* पैचिङ्ग ओपेराको इतिहास 
चीनको स्थानीय ओपेरा
* व्हाङ्गमै ओपेरा 
* ख्वुङ्ग नाटक 
* यु ओपेरा 
ओपेराहरु
* 《चाउ परीवारका टुहुरा》 
* 《कपडामा राम्रो बुट्टा भरिएको झोला 》 
* 《श-लाङ्ग आफ्नी आमालाई हेर्न गएको कथा》 
* 《गुलाव मण्डप》 
* 《सेतो सर्पको कथा》 
* 《आपत्तिमा परे तापनि माया-प्रिति कायम》 
* 《कृतज्ञता र इख 》 
* 《रक्सी लागेकी रानी याङ्ग ग्वै फै》