3     चीनको परराष्ट्र मामिला

*चीनको परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी संक्षिस जानकारी
*परराष्ट्र नीति
*चीनका भूतपूर्व र वर्तमान परराष्ट्र मन्त्रीहरु

*चीनको केही महत्वपूर्ण कुटनैतिक दस्ताबेज