घुँडा टेकेर बाँण हानिरहेको टेरा कोटा

 

छिन श व्हांग सम्राटको समाधिस्थलको दोस्रो नम्बरको खाल्डोबाट उत्खनन गरिएको छ।