एक हजार हात भएकी देवी

मिंग वंशको पूरातात्विक वस्तु। चीनको पल्लो शान सीको फिन याऊ शहरको शुआंग लिन मन्दिरमा रहेको छ।