उडिरहेको चरा तथा दौडिरहेको घोडा

          चीनको कान्सु प्रान्तबाट उत्खनन गरिए���ो तुंग हान वंशको पूरातात्विक वस्तु।