पशुपालन उद्योग

           पशुपालन उद्योग तिब्बतको अर्थतन्त्रको मुख्य भाग हो। तिब्बतमा पशुपालनको लामो इतिहास छ र यसको विकासको निहित क्षमता पनि व्यापक देखिन्छ। सम्पूर्ण तिब्बत स्वायत्त प्रदेशमा प्राकृतिक घाँसे-मैदानको क्षेत्रफल लगभग आठ करोड बीस लाख हेक्टर छ। तीमध्ये प्रयोग गर्न सकिने घाँसे-मैदानको क्षेत्रफल 5 करोड 60लाख हेक्टर छ र त्यसले चीनभरिका घाँसे-मैदानको 20 प्रतिशतले ओगटेको छ। यो चीनका पाँचवटा पशुपालन क्षेत्रमध्येका एक हो। त्यहाँको घाँसमा धेरै पौष्टिक तत्व रहेको वताइएको छ।

          तिब्बतमा पशुपालन उद्योगले कृषिको कूल उत्पादनको 60 प्रतिशत स्थान ओगटेको छ। त्यहाँ पालिने पशुहरुमध्ये चौंरी, तिब्बती भेडा, तिब्बती बाख्रा आदि प्रमुख छन्। चौंरीको संख्या सबैभन्दा बढी छ। पठारमा पाइने पशु चौंरी हो। चौंरीको दूध तथा मासु बढी हुन्छ र यसलाई यातायातको साधनका रुपमा पनि प्रयोग गरिन्छ। सुख्खा ठाँउमा तिब्बती भेडा पालिन्छ।