वाङ हु निङ

वाङ हु निङ,हान जातिका हुनुहुन्छ। उहाँ सन् 1955 को अक्टोबर महिनामा जन्मनु भएको हो। उहाँ शान तुङ प्रान्तको लाईचौका बासिन्दा हुनुहुन्छ । उहाँले सन् 1977 को फेब्रअरीदेखि पेशागत रूपमा काम गर्न थाल्नुभएको हो। उहाँ सन् 1984को अप्रिलदेखि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँले फु तान विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति विभाग अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति विषयमा स्नातक उत्तीर्ण गर्नुभएको छ। उहाँले कानून शास्त्रमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गर्नुभएको छ। उहाँ फु तान विश्व विद्यालयका प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ।

वर्तमान पद: चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समिति अन्तर्गत राजनीतिक व्यूरोका स्थायी सदस्य, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समिति अन्तर्गत सचिवालयका सचिव, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समिति अन्तर्गत नीति अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख,चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समिति अन्तर्गत चौतर्फी तथा गहन सुधार सम्बन्धी नेतृत्वदायी टोली कार्यालयका प्रमुख।

सन् 1972 देखि 1977 सम्म शाङहाईको नोर्मल विश्वविद्यालयको विदेशी भाषा तालिम कक्षामा भाग लिनुभएको थियो।

सन् 1977 देखि 1978 सम्म शाङहाई शहरको प्रकाशन व्यूरोमा एक कर्मचारीको रूपमा काम गर्नुभएको थियो।

सन् 1978 देखि 1981 सम्म फु तान विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति विभाग अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति विषयमा अध्ययन गर्नुभएको थियो।

सन् 1981 देखि 1989 सम्म फु तान विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति विभागमा शिक्षक, उप-प्राध्यापक तथा प्राध्यापक हुनुभएको थियो।

सन् 1989 देखि 1994 सम्म फु तान विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति विभागका प्रमुख हुनुभएको थियो।

सन् 1994 देखि 1995 सम्म फु तान विश्वविद्यालयको कानून शास्त्र इन्स्टिच्यूटका प्रमुख हुनुभएको थियो।

सन् 1995 देखि 1998 सम्म चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समिति अन्तर्गत नीति अनुसन्धान कार्यालयको राजनीतिक टोलीका प्रमुख हुनुभएको थियो।

सन् 1998 देखि 2002 सम्म चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समिति अन्तर्गत नीति अनुसन्धान कार्यालयका उप-प्रमुख हुनुभएको थियो।

सन् 2002 देखि 2007 सम्म चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समिति अन्तर्गत नीति अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख हुनुभएको थियो।

सन् 2007 देखि 2012 सम्म चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समिति अन्तर्गत सचिवालयका सचिव, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समिति अन्तर्गत नीति अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख हुनुभएको थियो।

सन् 2012 देखि 2014 सम्म चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समिति अन्तर्गत राजनीतिक व्यूरोका सदस्य ,चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समिति अन्तर्गत नीति अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख हुनुभएको थियो।

सन् 2014 देखि 2017 सम्म चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समिति अन्तर्गत राजनीतिक व्यूरोका सदस्य ,चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समिति अन्तर्गत नीति अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समिति अन्तर्गत चौतर्फी तथा गहन सुधार सम्बन्धी नेतृत्वदायी टोली कार्यालयका प्रमुख हुनुभयो।

सन् 2017 देखि हालसम्म चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समिति अन्तर्गत राजनीतिक व्यूरोका स्थायी सदस्य, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समिति अन्तर्गत सचिवालयका सचिव, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समिति अन्तर्गत नीति अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख,चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समिति अन्तर्गत चौतर्फी तथा गहन सुधार सम्बन्धी नेतृत्वदायी टोली कार्यालयका प्रमुख हुनुहुन्छ।

उहाँ चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको सोह्रौं अधिवेशनदेखि हालसम्मको उन्नाइसौं अधिवेशनको केन्द्रीय समितिका सदस्य रहँदैआउनुभएको छ। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको सत्रौं अधिवेशनको केन्द्रीय समिति अन्तर्गत सचिवालयका सचिव हुनुभएको थियो। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अठारौं अधिवेशनको केन्द्रीय समितिको राजनैतिक व्यूरोका सदस्य हुनुभयो। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको उन्नाइसौं अधिवेशनको केन्द्रीय समितिका सदस्य, स्थायी सदस्य तथा सचिवालयका सचिव निर्वाचित हुनुभएको छ।