हान चङ

हान चङ, हान जातिका हुनुहुन्छ। उहाँ सन् 1954 को अप्रिल महिनामा च च्याङ प्रान्तको छ सी भन्ने ठाउँमा जन्मनु भएको हो। सन् 1975 को डिसेम्बरदेखि उहाँले पेशागत रूपमा काम थाल्नुभएको हो। उहाँ सन् 1979 को मैदेखि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँ व्हा तुङ प्रशिक्षण विश्वविद्यालय अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय समस्या अनुसन्धान परिषद्बाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा विश्व अर्थतन्त्र विषयमा स्नातक उत्तीर्ण हुनुभएको छ। अन्तमा, उहाँले अर्थ शास्त्रमा स्नाकोत्तर पनि गर्नुभएको छ। साथै उहाँ विशिष्ट अर्थशास्त्री पनि हुनुहुन्छ।

वर्तमान पदः चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समितिको राजनैतिक ब्यूरोका स्थायी सदस्य, शाङ हाई शहरका मेयर।

सन् 1975 देखि 1980 सम्म उहाँ क्रमशः शाङ हाई स्यु ह्वै हैभी गाडि तथा क्रेन टोली भण्डारको सञ्चालनकर्ता, बिक्री टोलीका कर्मचारी र चिनियाँ कम्युनिष्ट युथ लिग अन्तर्गत शाङ हाई स्यु ह्वै हैभी गाडि तथा क्रेन टोली समितिका उप-सचिव हुनुभएको थियो।

सन् 1980 देखि 1982 सम्म उहाँ शाङ हाई शहरको रासायनिक उपकरण उद्योग कम्पनीका कर्मचारी, चिनियाँ कम्युनिष्ट युथ लिग अन्तर्गत शाङ हाई शहरको रासायनिक उपकरण उद्योग कम्पनीको प्रमुख जिम्मेवार पद सम्हाल्नुभएको थियो।

सन् 1982 देखि 1986 सम्म उहाँ चिनियाँ कम्युनिष्ट युथ लिग अन्तर्गत शाङ हाई शहरको रासायनिक उद्योग ब्यूरोका प्रमुख हुनुभएको थियो। (सन् 1983 देखि 1985 सम्म उहाँले फु तान विश्वविद्यालयको कलेजमा अध्ययन गर्नुभएको थियो।)

सन् 1986 देखि 1987 सम्म उहाँ चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी अन्तर्गत शाङ हाई शहरको रासायनिक कलेज समितिका उप-सचिव हुनुभएको थियो।

सन् 1987 देखि 1988 सम्म उहाँ चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी अन्तर्गत शाङ हाई रबर जुत्ता कारखाना समितिका सचिव एवँ कारखानाका उप प्रमुख हुनुभएको थियो।

(सन 1985 देखि 1987 सम्म व्हा तुङ प्रशिक्षण विश्वविद्यालयको रात्री कलेजमा राजनैतिक प्रशिक्षणबारे अध्ययन गर्नुभएको थियो।)

सन् 1988 देखि 1990 सम्म उहाँ चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी अन्तर्गत शाङ हाई ता चुङ व्हा रबर जुत्ता कारखाना समितिका सचिव हुनुका साथै कारखानाका उप-प्रमुख पनि हुनुभएको थियो।

सन् 1990 देखि 1991 सम्म उहाँले चिनियाँ कम्युनिष्ट युथ लिग अन्तर्गत शाङ हाई शहर समितिका उप-सचिवका हैसियतले त्यहाँको सम्पूर्ण जिम्मेवारी बहन गर्नुभएको थियो।

सन् 1991 देखि 1992 सम्म उहाँ चिनियाँ कम्युनिष्ट युथ लिग अन्तर्गत शाङ हाई शहर समितिका सचिव हुनुभएको थियो।

सन् 1992 देखि 1993 सम्म उहाँ चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी अन्तर्गत शाङ हाई शहरको लु वान क्षेत्र समितिका उप-सचिव हुनुका साथै सो क्षेत्रका कार्यवाहक प्रमुख पनि हुनुभएको थियो।

सन् 1993 देखि 1995 सम्म उहाँ चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी अन्तर्गत शाङ हाई शहरको लु वान क्षेत्र समितिका उप-सचिव हुनुका साथै सो क्षेत्रका प्रमुख पनि हुनुभएको थियो।

(सन् 1991 देखि 1994 सम्म उहाँले जागिरसँगसँगै व्हा तुङ प्रशिक्षण विश्वविद्यालय अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय समस्याको अनुसन्धान परिषद्बाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा विश्व अर्थतन्त्र विषयमा अध्ययन गर्नु भएर अर्थशास्त्र बिषयमा मास्टर डिग्री प्राप्त गर्नुभएको थियो।)

सन् 1995 देखि 1997 सम्म उहाँ शाङ हाई शहर स्थानीय सरकारका उप-महासचिव, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी शाङ हाई शहर समितिमा मिलीजुली अर्थतन्त्र मामिलाबारे जिम्मेवारी लिने उप-सचिव, शाङ हाई शहरको योजना आयोगका प्रमुख एवम चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी शाङ हाई शहरको योजना आयोग समितिका सचिव, शाङ हाई शहरको स्टक बजार सञ्चालन कार्यालयका प्रमुख हुनुभएको थियो।

सन् 1997 देखि 1998 सम्म चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी शाङ हाई शहर समितिका स्थायी सदस्य, शाङ हाई शहरको स्थानीय सरकारका उप-महासचिव हुनुभएको थियो।

सन् 1998 देखि 2002 सम्म चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी शाङ हाई शहर समितिका स्थायी सदस्य, शाङ हाई शहरका उप मेयर हुनुभएको थियो।

सन् 2002 देखि 2003 सम्म चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी शाङ हाई शहर समितिका उप-सचिव, शाङ हाई शहरका उप मेयर हुनुभएको थियो।

सन् 2003 देखि 2004 सम्म चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी शाङ हाई शहर समितिका उप-सचिव, शाङ हाई शहरका मेयर हुनुभएको थियो।

सन् 2004 देखि 2006 सम्म चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी शाङ हाई शहर समितिका उप-सचिव, शाङ हाई शहरका मेयर, सन् 2010 शाङ हाई विश्व एक्स्पोको संयोजन समितिका उप प्रमखरुपी सदस्य साथै यसको कार्यान्वयन समितिका कार्यान्वयन प्रमुख हुनुभएको थियो।

सन् 2006 देखि 2007 सम्म चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी शाङ हाई समितिका कार्यावहक सचिव, शाङ हाई शहरका मेयर, सन् 2010 शाङ हाई विश्व एक्स्पोको संयोजन समितिका उप प्रमखरुपी सदस्य, प्रथम उप-प्रमुखरुपी सदस्यका साथै यसको कार्यान्वयन समितिका कार्यान्वयन प्रमुख र कार्यान्वयन समितिका प्रमुख हुनुभएको थियो।

सन् 2007 देखि 2008 सम्म चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी शाङ हाई समितिका उप-सचिव, शाङ हाई शहरका मेयर, सन् 2010 शाङ हाई विश्व एक्स्पोको संयोजन समितिका प्रथम उप-प्रमखरुपी सदस्य र यसको कार्यान्वयन समितिका प्रमुख हुनुभएको थियो।

सन् 2008 देखि 2011 सम्म चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी शाङ हाई समितिका उप-सचिव, शाङ हाई शहरका मेयर, सन् 2010 शाङ हाई विश्व एक्स्पोको संयोजन समितिका उप-प्रमखरुपी सदस्य र यसको कार्यान्वयन समितिका कार्यावाहक प्रमुख हुनुभएको थियो।

सन् 2011 देखि 2012 सम्म चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी शाङ हाई समितिका उप-सचिव, शाङ हाई शहरका मेयर हुनुभएको थियो।

सन् 2012 देखि 2017 सम्म चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रिय समितिको राजनैतिक ब्यूरोका सदस्य, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी शाङ हाई समितिका सचिव हुनुभएको थियो।

सन् 2017 देखि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रिय समितिको राजनैतिक ब्यूरोका स्थायी सदस्य, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी शाङ हाई समितिका सचिव हुनुभएको थियो।

उहाँ चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी सोह्रौं, सत्रौं, अठारौं र उन्नाईसौं अधिवेशन केन्द्रिय समितिका सदस्य, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी अठारौं केन्द्रिय समितिको राजनैतिक ब्यूरोका सदस्य र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी उन्नाईसौं अधिवेशनको केन्द्रिय समितिको राजनैतिक ब्यूरोका सदस्य र स्थायी सदस्य हुनुहुन्छ।