वाङ याङ

वाङ याङ, हान जातिका हुनुहुन्छ। उहाँ सन् 1955को मार्चमा जन्मनुभएको हो। उहाँ आन्ह्रवी प्रान्तीय सु चौबासी हुनुहुन्छ। सन् 1972को जुनदेखि पेशागत रूपमा काम गर्न थाल्नुभएको हो। सन् 1975को अगष्टमा उहाँले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता लिनुभएको हो। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको पार्टी केन्द्रीय समितिको स्कूलबाट स्नातक हुनुभइ मास्टर अफ इन्जिनिरङ विषयमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ।

वर्तमान पदः चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रिय समितिका स्थायी सदस्य, चीनको राज्य परिषदका उप-प्रधानमन्त्री र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको राज्य परिषद समितिका सदस्य हुनुहुन्छ।

सन् 1972देखि 1976सम्म आन्ह्रवी प्रान्तीय सु जिल्लामा खाद्यान्न कारखानामा मजदूर र उत्पादन लाइनको जिम्मेवार व्यक्तिको हैसियतले काम गर्नुभएको थियो।

सन् 1976देखि 1979सम्म उहाँले आन्ह्रवी प्रान्तीय सु जिल्लामा '57 स्कूल'मा शिक्षक, प्रशिक्षण अनुसन्धान कार्यालयका उप-प्रमुख र सो स्कूलको पार्टी समितिका सदस्य हुनुभएको थियो।

सन् 1979देखि 1980सम्म उहाँ चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको पार्टी स्कूलमा सैद्धान्तिक प्रचार क्याडर कक्षामा राजनीति तथा अर्थ विषयबारे अध्ययन गर्नुभएको थियो।

सन् 1980देखि 1981सम्म उहाँले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी आन्ह्रवी प्रान्तीय सु जिल्ला समितिको पार्टी स्कूलमा शिक्षकको हैसियतले काम गर्नुभएको थियो।

सन् 1981देखि 1982सम्म उहाँले आन्ह्रवी प्रान्तीय सु जिल्लाको कम्युनिष्ट युथ लिगका उप-सचिवको पदमा काम गर्नुभएको थियो।

सन् 1982देखि 1983सम्म उहाँले कम्युनिष्ट युवा संघ अन्तर्गत आन्ह्रवी प्रान्तीय कम्युनिष्ट युथ लिगको प्रचारप्रसार विभागका प्रमुखको पदमा काम गर्नुभएको थियो।

सन् 1983देखि 1984सम्म उहाँले आन्ह्रवी प्रान्तीय कम्युनिष्ट युवा संघका उप-सचिव हुनुभएको थियो।

सन् 1984देखि 1987सम्म उहाँले आन्ह्रवी प्रान्तीय खेलकूद विभागका उप- प्रमुख एवम् आन्ह्रवी प्रान्तीय खेलकूद विभागको पार्टी संगठनका उप- सचिवको पदमा काम गर्नुभएको थियो।

सन् 1987देखि 1988सम्म उहाँले आन्ह्रवी प्रान्तीय खेलकूद विभागका प्रमुख एवम् आन्ह्रवी प्रान्तीय खेलकूद विभागको पार्टी संगठनका सचिवको पदमा काम गर्नुभएको थियो।

सन् 1988देखि 1992सम्म उहाँले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी अन्तर्गत आन्ह्रवी प्रान्तीय थुङ लीङ नगरपालिका समितिका उप-सचिव, आन्ह्रवी प्रान्तीय थुङ लीङ नगरपालिकाका कार्यकारी मेयर र मेयरको पदमा काम गर्नुभएको थियो। (सो अवधिमा उहाँले सन् 1989देखि 1992सम्म चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रिय समितिको पार्टी स्कूल अन्तर्गत सामञ्जस्य विश्वविद्यालयमा पार्टी व्यवस्थापन विषयबारे अध्ययन गर्नुभइ अन्डर ग्राजुएटबाट स्नातक हुनुभएको थियो।)

सन् 1992देखि 1993सम्म उहाँले आन्ह्रवी प्रान्तीय पारिवारिक परियोजना समितिका प्रमुख, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी अन्तर्गत आन्ह्रवी प्रान्तीय परिवार परियोजना समितिको पार्टी संगठनका सचिव र आन्ह्रवी प्रान्तीय प्रमुखका सहायकको पदमा काम गर्नुभएको थियो।

सन् 1993देखि 1993सम्म उहाँले आन्ह्रवी प्रान्तीय उप-प्रमुखको पदमा काम गर्नुभएको थियो।

सन् 1993देखि 1998सम्म उहाँले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रिय समिति अन्तर्गत आन्ह्रवी प्रान्तीय समितिका स्थायी सदस्य र आन्ह्रवी प्रान्तीय उप-प्रमुखको पदमा काम गर्नुभएको थियो। (सो अवधिमा उहाँले सन् 1993देखि 1995सम्म चीन विज्ञान प्रविधि विश्वविद्यालयअन्तर्गत व्यवस्थापन विज्ञान विभागमा व्यवस्थापन विज्ञान विषयबारे स्नातकोत्तर कक्षामा अध्ययन गर्नुभइ मास्टर अफ इन्जिनियरिङ प्राप्त गर्नुभएको थियो। सन् 1997को मार्चदेखि 1997को मैसम्म उहाँले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रिय समिति अन्तर्गत प्रान्तीय प्रमुख स्तरिय कडारको तालिम कक्षामा अध्ययन गर्नुभएको थियो।)

सन् 1998देखि 1999सम्म चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी अन्तर्गत आन्ह्रवी प्रान्तीय समितिका उप-सचिव र प्रान्तीय उप-प्रमुखको पदमा काम गर्नुभएको थियो।

सन् 1999देखि 2003सम्म उहाँले राष्ट्रिय विकास तथा योजन�� समितिका उप-प्रमुख र राष्ट्रिय विकास तथा योजना समितिको पार्टी संगठनका सदस्यको पदमा काम गर्नुभएको थियो।(सो अवधिमा उहाँले सन् 2001को सेप्टम्बरदेखि 2001को नभेम्बरसम्म उहाँले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रिय समिति अन्तर्गत प्रान्तीय प्रमुख स्तरिय कडार तालिम कक्षामा अध्ययन गर्नुभएको थियो।)

सन् 2003 देखि 2005सम्म उहाँले राज्य परिषदका उप- महासचिवको पदमा(सामान्य प्रशासन कार्यको जिम्मा, मन्त्रीस्तरिय पद) काम गर्नुभएको थियो र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको राज्य परिषद समितिका उप-सचिव हुनुभएको थियो।

सन् 2005देखि 2006सम्म उहाँले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी अन्तर्गत छोङछीङ नगरपालिका समितिका सचिवको पदमा काम गर्नुभएको थियो।

सन् 2006देखि 2007सम्म उहाँले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी अन्तर्गत छोङछीङ नगरपालिका समितिका सचिवको पदमा काम गर्नुभएको थियो। साथै छोङछीङ जन काँग्रेसको स्थायी समितिका प्रमुखको पदमा काम गर्नुभएको थियो।

सन् 2007देखि 2007सम्म उहाँले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रिय समितिको राजनैतिक व्यूरोका सदस्य, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी अन्तर्गत छोङछीङ नगरपालिका समितिका सचिव र छोङछीङ जन काँग्रेसको स्थायी समितिका प्रमुखको पदमा काम गर्नुभएको थियो।

सन् 2007देखि 2012सम्म उहाँले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रिय समितिको राजनैतिक व्यूरोका सदस्य, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी अन्तर्गत क्वाङतुङ प्रान्तीय समितिका सचिवको पदमा काम गर्नुभएको थियो।

सन् 2012देखि 2013सम्म उहाँले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रिय समितिको राजनैतिक व्यूरोका सदस्यको पदमा काम गर्नुभएको थियो।

सन् 2013देखि 2017सम्म उहाँले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रिय समितिको राजनैतिक व्यूरोका सदस्य, राज्य परिषदका उप-प्रधानमन्त्री र राज्य परिषदको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी संगठन समितिका सदस्यको पदमा काम गर्नुभएको थियो।

सन् 2017यता, उहाँले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रिय समितिको राजनैतिक व्यूरोका स्थायी सदस्य, राज्य परिषदका उप-प्रधानमन्त्री र राज्य परिषदको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी संगठन समितिका सदस्यको पद सम्हाल्दै आउनुभएको छ।

उहाँ चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको 16औं अधिवेशनको केन्द्रिय समितिका वैकल्पिक सदस्य, 17 औं, 18औं र 19औं अधिवेशनको केन्द्रिय समितिका सदस्य, 17 औं र 18औं अधिवेशनको केन्द्रिय समितिको राजनैतिक व्यूरोका सदस्य हुनुहुन्थ्यो। हाल उहाँ 19औं अधिवेशनको केन्द्रिय समितिको राजनैतिक व्यूरोका सदस्य र स्थायी सदस्य निर्वाचित हुनुभएको छ।