CRI Online

خبرنگار چینی : فرار از تهران نه! عاشق تهرانم

GMT+08:00 || 2014-12-30 17:54:53        cri

فیلم فرار از تهران به عنوان بهترین فلیم اسکار انتخاب شد. با دیدن این فیلم، اکثر مردم از ایران می ترسند. در حقیقت، در ایران، هیچگاه جنایت خشونت بار علیه مسافران گزارش نشده است. در صورت احترام به آداب و رسوم محلی، از شما به خوبی پذیرایی می شود زیرا ایرانی ها بسیار مهمان نواز هستند. با یک سفر به ایران، با چهره واقعی تهران آشنا شوید.

ایران: امن است؟ همه از من می پرسند. ایران در ذهن بسیاری از مردم، کشوری خطرناک است. ولی شما واقعا در اشتباه هستید. در حقیقت، ایران کشوری بسیار امن بوده و مردم ایران نیز بسیار مهمان نواز هستند. چه پیرمرد با موی سفید، چه بچه ها، با شوق و ذوق به شما سلام می گویند. آنان نیز خوشحالند با ما عکس می گیرند. مردم ایرانی چایی سیاه را دوست دارند و به علاوه نوشیدن چایی، قند نیز می خوردند.


1 2 3 4
اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید