CRI Online

برنامه در مسیر جاده ابریشم با شخصیت های نامدار

GMT+08:00 || 2017-09-15 17:49:07        cri
"در مسیر جاده ابریشم با شخصیت های نامدار" عنوان برنامه ایست که رادیو بین المللی چین آن را در حوزه مطبوعات در شهرهای چین برگزار می کند. این دوره از فعالیت از 16 تا 24 سپتامبر (25 شهریور تا 3 مهر) در شهرهای "این چوان" و "هه فی" برگزار می شود.

دوستان نامدار از مناطق و کشورهای مسیر جاده ابریشم با لمس چهره جدید از توسعه اجتماعی و اقتصادی و نوآوری های تکنولوژی، تجربیات خود را از دستاوردهای چین در بخش بین المللی با دیگر دوستان خارجی به اشتراک می گذارند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید