CRI Online
 

دو برابر شدن درآمد خالص روستاییان شین جیانگ در پنج سال گذشته

GMT+08:00 || 2014-01-09 12:06:51        cri

با پشتیبانی سیاست های مختلف چین، در سال 2013 درآمد خالص سرانه روستاییان منطقه خودمختار قوم اویغور شین جیانگ در دو سال پی در پی یک هزار یوان افزایش یافته و به 7 هزار و 400 یوان رسیده است. این رقم در مقایسه با مبلغ 3 هزار و 883 یوان درآمد در سال 2009 حدود یک برابر افزایش یافته است.

خبرها حاکی از آن است که سال 2013 روستاییان شین جیانگ از کمک هزینه های مختلف دولت بسیار

بهره برده اند. همچنین در سال 2014 دولت شین جیانگ کمک به افزایش درآمد توده ها با درآمد پایین در روستاها و روستاییان مناطق فقیرنشین را اقدام کلیدی خود تلقی می کند.

دولت چین با پشتیبانی از توسعه پروژه های مناسب با ویژگی های محلی در جنوب شین جیانگ و با توسعه صنایع تهیه محصولات کشاورزی و صنایع هنر دستی به شغل یابی برای میلیون ها نفر کمک می کند.

اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید