CRI Online
 

 تاسیس پژوهشکده جاده ابریشم دریایی در استان گوانگ دونگ

GMT+08:00 || 2014-05-23 11:00:11        cri

بنابر گزارش ها، روز بیست و دوم ماه مه، پژوهشکده جاده ابریشم دریایی استان گوانگ دونگ در شهر گوانگ جو تاسیس شد. همچنین، انجمن توسعه ساخت جاده ابریشم دریایی در قرن بیست و یکم نیز بر گزار شد.

متخصصان بر این باورند که توسعه ساخت جاده ابریشم دریایی و تشکیل ترکیب بندی جدید درهای باز همه جانبه، هم استراتژی مهم پیشرفت ملی کشور است و هم نقطه کلیدی استان گوانگ دونگ برای اجرای گسترده تر درهای باز است.

وانگ جون، معاون رییس آکادمی علوم اجتماعی استان گوانگ دونگ تشریح کرد: پژوهشکده جاده ابریشم دریایی استان گوانگ دونگ با جمع آوری نیروهای پژوهشی در سراسر کشور و بهره مندی از نتایج این استان در پژوهش ساخت جاده ابریشم دریایی، تحقیقات واقع بینانه و پیش گام انجام دهد تا به این ترتیب تبادلات تخصصی و غیر رسمی در باره جاده ابریشم دریایی را گسترش دهد.

اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید