CRI Online
گفت و گوها
• نمایش رادیویی
تجربه چین
مجله الکترونیکی
شی جین پینگ: چین سرمایۀ اجتماعی را به حضور در احداث زیرساختهای روستایی تشویق می کند
  اخبار ایران و افغانستان
  اخبار جهان
  اخبار چین
  • یاری قانون سرمایه گذاری بازرگانان خارجی به گسترش درهای باز چین
  چندی پیش، شرکت ایرباس از راه اندازی نخستین مرکز نوآوری خود در آسیا در شهر شن جن ...
  • وزیر اقتصاد ایران در چین: حامل طرح برنامۀ راهبردی همکاریهای مشترک ایران و چین هستم
  عصر دوشنبه 27 اسفند/ حوت 1397، 18 مارس 2019 به وقت پکن سمینار فرصتهای تجارت ...
  بیشتر>>
  • پیش بینی می شود سال جاری میزان سفر گردشگران در داخل چین به 6 میلیارد نفربار برسد
  پژوهشکده گردشگری چین اخیرا "کتاب آبی اقتصاد گردشگری چین" و "گزارش داده‌های بزرگ مصرف گردشگری چین...
  • لذت برف بازی در شهر یخی
  اسنوبورد و لوژ سورای در کنار فانوس ها و مجسمه های یخی از برجستگی های فصل زمستان در شمال شرقی چین محسوب می شود...
  بیشتر>>