CRI Online
 

درس سی و نهم برداشت پول در بانک

GMT+08:00 || 2009-05-07 11:17:53        cri

چن: سلام به شنوندگان عزیز و گرامی، با برنامه هر روز زبان چینی در خدمتتان هستیم. من چن هستم.

تبریزی: سلام . من تبریزی هستم.

چن: لازم است در اینجا جملاتی که در درس گذشته یاد گرفتیم را تکرار و تمرین کنیم و پس از آن درس این ساعت درباره برداشت پول در بانک شروع کنیم.

تبریز: باشه.

چن: می خواهم یک ماشین برای اسباب کشی رزرو کنم در چینی چه می شود؟

تبریزی: 我要訂一輛搬家的車。

چن "搬家的車": یعنی ماشین برای اسباب کشی

تبریزی搬家的車。:

چن: کی نیاز دارید به چینی چه می شود؟

تبریزی您哪天用車?:

چن: 對,您哪天用車?

"哪天"یعنی کدام روز.

تبریزی哪天。:

چن您能派幾個人來?:چند نفر اعزام می کنید؟

تبریزی: 您能派幾個人來?

چن: "派"یعنی اعزام کردن

تبریزی派:

چن: 您住幾層?

تبریزی "您住幾層?": خانه تان در کدام طبقه است؟

چن : 把貴重物品收好。

تبریزی把貴重物品收好。: چیزهای با ارزش را بخوبی بنگهدارید.

چن "貴重物品":یعنی چیزهای با ارزش

تبریزی貴重物品。:

چن我把所有物品都放在紙箱子堙C:من همه چیزها را در جعبه کاغذی گذاشتم.

تبریزی我把所有物品都放在紙箱子堙C:

چن: "所有物品" یعنی همه چیزها

تبریزی所有物品。:

چن: خوب. حالا به گفتگوی درس گذشته توجه کنید.

گفتگوی اول

آ我要訂一輛搬家的車。:

ب您哪天用車?:

آ: 這個星期六上午。

گفتگوی دوم

آ您的東西多嗎?:

ب不少。您能派幾個人來?:

آ四個人吧。:

گفتگوی سوم

آ請問,您住幾層?:

ب我住6層。:

آ有電梯嗎?:

ب有電梯。:

گفتگوی چهارم

ب:請把貴重物品收好。

آ:我把所有物品都放在紙箱子堙C

چن: موضوع درس گذشته را مرور کردیم. حال می پردازیم به بخش تازه امروز یعنی آموزش موضوع جدید

تبریزی : ابتدا خلاصه اهم موضوعات امروز را گوش کنید :

請您先拿號,再去那邊等候。

請問,需要等多長時間?

我想取點錢。

您取多少錢?

請您輸入密碼。


1  2  3  4  5  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید