CRI Online
 

درس چهل و یکم پرداختن هزینه ها در بانک

GMT+08:00 || 2009-05-08 14:08:09        cri

ت: چطور می توانم گویم "می خواهم هزینه تلفن را پرداخت کنم."؟

چ:我交電話費。

ت: 我交電話費。

چ:我 یعنی من، 交 یعنی پرداخت کردن.

ت: 交

چ:電話費 یعنی هزینه تلفن

ت: 電話費

چ:我交電話費。می خواهم هزینه تلفن را پرداخت کنم.

ت: 我交電話費。

گفتگوی اول:

您好。需要幫忙嗎?

嗯。我交電話費。

請跟我來。

謝謝。

不客氣。

ت: خانم چن، می خواهم هزینه برق را پرداخت کنم، در زبان چینی چطور گفته می شود ؟

چ:我交電費。

ت: 我交電費。

چ:電費 یعنی هزینه برق

ت: 電費

چ:我交電費。

ت: 我交電費。می خواهم هزینه برق را پرداخت کنم.

گفتگوی دوم:

您好。需要幫忙嗎?

是的。我交電費。

請您到第三個窗口。

ت: خانم چن، من ساعت 9 صبح کارم را آغاز می کنم و تا 5 بعد از ظهر کار به پایان می رسد .فکر می کنم که بانکهانیز ساعت 9 باز می شود، بنابراین می خواهم بدانم "آیا بانکها در روز یکشنبه تعطیل است" در زبان چینی باید چطور بگویم ؟

چ:銀行星期日休息嗎?

ت: 銀行星期日休息嗎?

چ:銀行 یعنی بانک

ت: 銀行

چ:星期日 یعنی یکشنبه

ت: 星期日

چ:休息 یعنی تعطیل بودن

ت: 休息

چ:銀行星期日休息嗎? آیا بانکها در روز یکشنبه تعطیل است ؟

ت: 銀行星期日休息嗎?

گفتگوی سوم:

銀行星期日休息嗎?

不休息。早上9點開門。

明天早上我就去交費。

چ: 銀行، بانک

ت: 銀行

چ:星期日 ، یکشنبه

ت: 星期日

چ:休息، تعطیل بودن

ت: 休息

چ:銀行星期日休息嗎?

ت: 銀行星期日休息嗎?آیا بانکها در روز یکشنبه تعطیل است ؟

گفتگوی سوم:

銀行星期日休息嗎?

不休息。早上9點開門。

明天早上我就去交費。


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید