CRI Online
 

درس سی و سوم در پستخانه

GMT+08:00 || 2009-05-08 14:28:54        cri

چن: درود به شنوندگان گرامی، من چن مجری برنامه هر روز زبان چینی هستم.

تبریزی: سلام، من تبریزی هستم. در درس گذشته خانم چن کلماتی درباره پرسش در باره آژانس های توریستی را که برای ما بسیار مفید بود مطرح کرد و به ما یاد داد.

چن: خواهش می کنم . در این برنامه ابتدا موضوعات درس گذشته را مرور می کنیم.

"有沒有去雲南的路線?"

تبریزی: "有沒有去雲南的路線?""مسیر سفر به یون نن را می دانید یا خیر ؟"

چن: "路線" ,مسیر، خط.

تبریزی: 路線。 شما حتماً سر خورده نمی شوید . سرخوردگی به زبان چینی چطور گفته می شود ؟

چن: 你們一定不會失望的。

تبریزی: 你們一定不會失望的。

چن: "不會失望",سر خورگی و ناامید شدن

تبریزی: 不會失望。

چن: "我希望日程不要太緊。" امیدوارم برنامه سفر خیلی فشرده نباشد.

تبریزی: "我希望日程不要太緊。"

چن: "日程" ,"برنامه سفر".

تبریزی: 日程。

چن: "我想多去些地方。""می خواهم به جاهای بیشتر بروم."

تبریزی: 我想多去些地方。

چن: جمله آخر، "哪兒賣紀念品?"

تبریزی: "哪兒賣紀念品?" "کجا می توانم سوغات و کالای یادگاری بخرم؟"

چن: "紀念品", یادگاری

تبریزی: 紀念品。

چن: اینک یکبار به مکالمه درس گذشته گوش کنیم.

完整對話:

對話一:

A(男): 你好。有沒有去雲南的路線?

B(女): 有。五月一號出發,七號返回北京。

對話二:

A(男): 那個地方風景好嗎?

B(女): 放心吧。你們一定不會失望的。

對話三:

A(男): 我希望日程不要太緊。

B(女): 當然,旅遊是為了放鬆和休息。

對話四:

A(女): 我想多去些地方。

B(男): 沒問題,我幫你安排。

對話五:

A(女): 哪兒賣紀念品?

B(男): 一直往前走就能看到了。

تبریزی: حال به کلیدهای امروز توجه کنیم.

今日關鍵:

請問,郵局在哪?

我要寄包裹。

多長時間能到?

我要取包裹。

我要買幾張明信片寄給朋友。


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید