CRI Online
 

درس چهل و هشتم در داروخانه

GMT+08:00 || 2009-05-08 14:30:03        cri

چ: درود به دوستان عزیز ، من " چن " مجری برنامه هر روز زبان چینی هستم .

ت : سلام ، من تبریزی همکار خانم چن هستم . در درس گذشته ما جملاتی درباره معالجه و درمان فرا گرفتیم که دوباره آن را دوره می کنیم .

چ: اولین جمله我給你開點感冒藥

ت: 我給你開點感冒藥من مقداری داروی سرما خوردگی برایتان نوشته ام

چ: 感冒藥، داروی سرما خوردگی

ت: 感冒藥

چ: 每天吃幾次?، هر روز چند بار باید بخورم ؟

ت: 每天吃幾次?

چ: 每天 ، هرروز

ت: 每天

چ: 幾次، چند بار

ت: چند بار

چ: 一天三次,每次一片

ت: 一天三次,每次一片این دارو را هر روز سه بار و هر بار یک دانه مصرف کنید .

چ: هر روز سه بار一天三次

ت: 一天三次

چ : هر بار یک دانه 每次一片

ت: 每次一片

چ: 回去多喝水,好好休息

ت: 回去多喝水,好好休息، بعد از بازگشت بیشتر آب بنوشید و خوب استراحت کنید.

چ: 回去، برگشتن

ت: 回去

چ: 多喝水،بیشتر آب خوردن

ت: 多喝水

چ:好好休息، به خوبی استراحت کردن

ت: 好好休息

حال باهم گفت و گوی کامل درس قبلی را می شنویم .

گفتگوی اول :

A:你感冒了,我給你開點兒感冒藥。

B:好的。

گفتگو دوم :

A:每天吃幾次?

B:一天三次,每次一片

گفتگو سوم :

A:回去多喝水,好好休息。

B:知道了,謝謝!

چ: حالا کلیدهای امروز را می شنویم

کلیدهای امروز :

最近我牙疼。

應該吃什麼藥呢?

這種藥效果不錯。

有副作用嗎?


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید