CRI Online
 

درس بیستم: بازار کهنه فروشی

GMT+08:00 || 2009-05-11 16:39:58        cri

تبریزی: در گفتگوی سوم، مشتری از فروشنده پرسید که قیمت منتظره ات چند است یعنی ."你要多少錢?"سپس فروشنده احتمالا یک قیمت بسیار بالا مطرح کرد و مشتری جواب داد: "太貴了".

چن: آره، بسیار گران است. فروشنده متوجه شد که مشتری قیمت را قبول نمی کند، در جواب پرسید: "你說多少錢?" یعنی "شما چند می خواهید؟ "

تبریزی: بسیار خوب. قبل از شنیدن تمام گفتگوی های درس امروز، ما موضوعاتی را که تازه یاد گرفتید، تکرار می کنیم.

چن: "這是什麼牌子的?" یعنی "مارک تجاری این چیست؟ "

تبریزی: 這是什麼牌子的?

چن: "牌子"یعنی " مارک تجاری"

تبریزی:牌子。

چن: "中國名牌" یعنی "مارک تجاری معروف چین".

تبریزی: 中國名牌。

چن: "中國"یعنی " چین".

تبریزی: 中國。

چن: "名牌" یعنی "مارک تجاری معروف".

تبریزی: 名牌。

چن: "這兒有點兒毛病。"یعنی "ایجا نقص دارد ."

تبریزی: 這兒有點兒毛病。

چن: "毛病"یعنی "نقص".

تبریزی: 毛病。

چن: آخرین جمله: حداکثر یکصد یوان به زبان چینی: 最多100元!

تبریزی: 最多100元!

چن: "最多"یعنی "حداکثر".

تبریزی: 最多。

چن: حال تمام گفتگوی های درس امروز را بشنوید.

گفتگوی اول:

A: 這是什麼牌子的?

B: 這是中國名牌。

گفتگوی دوم:

A: 這兒有點兒毛病。

B: 我馬上可以修好。

گفتگوی سوم:

A: 你要多少錢?

B: 太貴了!

A: 你說多少錢?

B: 最多100元!

تبریزی: تمام گفتگوی های درس امرروز را شنیدید. امیدواریم که همه را یاد گرفته اید. حال به دانستنی های فرهنگ چین گوش فرمایید.


1  2  3  4  5  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید