CRI Online
 

درس بیستم: بازار کهنه فروشی

GMT+08:00 || 2009-05-11 16:39:58        cri

دانستنی های فرهنگ چین:

چانه زدن چینیان :

در برخی از مغازه های خصوصی در چین می تواند چانه بزند. شمار زیادی از مردم چانه زدن را به عنوان یک لذت تلقی می کنند. ولی در جریان چانه زدن مهارتی وجود دارد که ما آن را به شرح زیر جمع بندی می کنیم.

اول: نیازهای واقعی ات را افشا نکنید. هنگام خریدن کالا باید نشان دهید که فقط ولگردی می کنید. پس از مقایسه کردن کالاهای مغازه های مختلف، شما می توانید کالاهای با کیفیت بالا ولی ارزان را بخرید.

ثانیا: باید تا حد امکان نقص کالا ها را پیدا و اشاره کنید. هر کالا نقصی دارد. هنگامی که فروشنده کالاهای خود را برای شما معرفی کند، فقط خوبی ها را اشاره می کند، ولی شما باید نقص کالا را اشاره کنید.

البته، همه اینها که اشاره کردیم برای بازار های آزاد مناسب است. در مغازه های بزرگ قیمت ثابت بوده و اجازه نمی دهد که چانه بزنید.

چن: خوب. درس امروز در این لحظه به پایان رسید. همانند گذشته، ما یک سوال برای شما آماده کردیم. سوال به این شرح است: مارک تجاری این چیست . لفطا این جمله را به زبان چینی ترجمه کنید.

تبریزی: اگر شما پاسخ را می دانید، لطفا به نشانی الکترونیک ما بفرستید.

نشانی الکترونیک ما: per@cri.com.cn

چن: برای کسب اطلاعات بیشتر لفظا به سایت ما مراجعه کنید. http://persian.cri.cn خدانگهدارتان.

تبریزی: خدانگهدارتان.


1  2  3  4  5  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید