CRI Online
 

درس ششم "ملاقات"از برنامه "هر روز زبان چینی"

GMT+08:00 || 2009-05-12 15:43:40        cri

對話二:

B(男):你什麼時候有空?

A(女):週末。

B(男):我們一起吃飯好嗎?

A(女):可以。

چن:اگر تو بخواهی با دوستت ملاقات کنی و جایی را در نظر داشته باشی .به چینی اینطور می گویی:我們幾點見面?在哪兒見面?

تبریزی: 我們幾點見面?在哪兒見面?

چن:می دانم یاد گرفتن دو جمله در یک زمان سخت است.پس من این دو جمله را برای شما توصیح می دهم."我們"یعنی"ما"

تبریزی: 我們

چن:"幾"یعنی"چند"

تبریزی: 幾

چن:"點"یعنی"ساعت"

تبریزی: 點

چن:"見面"یعنی"ملاقات"

تبریزی: 見面

چن:"我們幾點見面?"یعنی"ما کی ملاقات می کنیم؟"

تبریزی: 我們幾點見面?

چن:خوب."کجا دیدار می کنیم؟"به چینی می گوییم:在哪兒見面?

تبریزی: 在哪兒見面?

چن:"在"حرف اضافه بوده یعنی"بودن"

تبریزی: 在

چن:"哪兒"یعنی"کجا"

تبریزی: 哪兒

چن:"見面"یعنی"ملاقات"

تبریزی: 見面

چن:جمله کامل"کجا ملاقات می کنیم؟"به چینی می گوییم: 在哪兒見面?

تبریزی: 在哪兒見面?

چن:این دو جمله"کی و کجا ملاقات می کنیم؟"به چینی این گونه گفته می شود :

我們幾點見面?在哪兒見面?

تبریزی:我們幾點見面?在哪兒見面?


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید