CRI Online
 

درس سیزدهم در رستوران چینی

GMT+08:00 || 2009-05-12 15:54:24        cri

چن:درود به شما شنوندگان گرامی،با برنامه"هر روز زبان چینی"در خدمتتان هستم.من مجری این برنامه چن هستم.

تبریزی:سلام دوستان عزیز،من هم تبریزی هستم.

چن:در درس قبلی،ما گفت و گویی داشتیم در باره رستوران غذای آماده،امروز قبل از اینکه برویم به سراغ جملات جدید،چند جمله اصلی درس قبلی را برایتان تکرار می کنیم. "شما می خواهید چه غذایی بخورید؟"ما چطور این جمله را به زبان چینی بگوییم.

تبریزی:你想吃什麼?

چن:درست."想"یعنی "خواستن"

تبریزی:吃

چن:"吃 "یعنی"خوردن"

تبریزی:吃."من می خواهم یک هامبورگر و یک فنجان چای سیاه بخورم."ما چطور این جمله را به زبان چینی بگوییم؟

چن:我要一個漢堡,還有一杯紅茶。

تبریزی:我要一個漢堡,還有一杯紅茶。

چن:خوب.لطفا به من بگوید که واژه شمارش کدام کلمه است که در درس قبلی ما یاد گرفتیم.

تبریزی:"یک فنجان".واژه های شمارش در زبان چینی کمی سخته

چن:"漢堡"،همبرگر

تبریزی: 漢堡

چن:"紅茶"،چای سیاه

تبریزی: 紅茶

چن:آیا می خواهید غذا را در رستوران بخورید یا با خود ببرید؟

在這兒吃還是帶走?

تبریزی: 在這兒吃還是帶走?"這兒"یعنی اینجا

چن:درسته."帶走"یعنی"بردن"

تبریزی:خوب.خانم چن،"دستشوئی کجا است؟"ما چطور این جمله را به زبان چینی بگوییم؟

چن:شما می توانید بگویید.請問,洗手間在哪兒?

تبریزی: 請問,洗手間在哪兒?خوب،آخرین جمله"لطفا چند دستمال کاغذی سفره به من بدهید."

چن:ما اینطور می گوییم:請你給我幾張餐巾紙。

تبریزی: 請你給我幾張餐巾紙。

چن:" 餐巾紙"یعنی"دستمال کاغذی"

تبریزی: 餐巾紙

چن:حالا،ما به گفت و گوی کامل درس قبلی گوش می کنیم.

對話一:

A(女):你想吃什麼?

B(男):我要一個漢堡,還有一杯紅茶。

對話二:

A:在這兒吃還是帶走?

B:在這兒吃。

對話三:

A:請問,洗手間在哪兒?

B:往前走,左拐。

對話四:

A:請你給我幾張餐巾紙。

B:好的,您稍等。

تبریزی:خوب.حالا،ما کلیدها درس امروز یعنی درس سیزدهم را می شنویم:

你們有什麼特色菜?

你需要刀叉嗎?

請問你要紅茶嗎?

我們AA制吧。


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید