CRI Online
 

درس چهاردهم میل کردن غذا در رستوران ها

GMT+08:00 || 2009-05-12 15:58:07        cri

چ: در پکن، شما می توانید غذاهای گوناگون مخصوص نقاط مختلف چین را میل کنید. چرا که در اینجا رستوران های زیادی وجود دارد که غذاهای خاص خود دارند. این رستوران مشتریان زیادی را به خود جلب می کنند، طوری که در شلوغ ترین ساعاتی، مثلا، از ساعت 12 تا 2 بعد از ظهر و از ساعت 5 تا 8 عصر، مشتریان برای غذاخوری در این رستوردان ها باید منتظر باشند تا نوبت به خود برسد.

ت: بله. کارمندان رستوران نیز اغلب این عبارت هایی مانند " لطفا یک لحظه صبر کنید." به ما می گویند.

چ: درسته. این عبارت به زبان چینی "叫单穦ㄠ" می باشد.(به طور آرام خوانده می شود)

ت: 叫单穦ㄠ

چ:"叫" یعنی"لطفا"

ت:叫

چ:"" یعنی "شما"

ت:

چ:"单" یعنی "صبر کردن"

ت:单

چ:"穦ㄠ" یعنی "یک لحظه"

ت: 穦ㄠ

چ: 叫单穦ㄠ(به طور آرام خوانده می شود)

叫单穦ㄠ(به طور آرام خوانده می شود)

ت:"叫单穦ㄠ" یعنی " لطفا یک لحظه صبر کنید." الان مکالمه اول امروز را گوش می گنیم.

مکالمه اول:

Aخانم叫单穦ㄠ

Bآقا با خانمи璶单

Aخانم阀

ت: راستی، خانم چن. "صبر کردن" به زبان چینی "单" می باشد، درسته؟

چ: درسته. "یک لحظه" به چینی "穦ㄠ" است.

ت: 穦ㄠ. "穦ㄠ" یک مفهوم مبهمی است. اگر بخواهم بپرسم" تا کی باید صبر کنیم؟"، به چینی چی باید بگویم؟

چ: می توانید بگویید:и璶单(به طور آرام خوانده می شود)

ت:и惠璶单

چ:"и" یعنی "ما"

ت:и

چ:"璶" یعنی "باید، نیازش وجود داشتن"

ت:璶

چ:"单" یعنی "صبر کردن، منتظر بودن"

ت:单

چ:"" یعنی "تا کی؟"

ت: 

چ:"и璶单"(به طور آرام خوانده می شود)

ت:и璶单 یعنی تا کی باید منتظر باشیم.

چ: یک بار دیگر مکالمه اول را گوش می کنیم.

مکالمه اول:

Aخانم叫单穦ㄠ

Bآقا با خانمи璶单

Aخانم阀

ت:بسیار خوب. الان نوبت ما است تا غذا بخوریم. اگر بخواهم بپرسم : غذا چطور است؟، به زبان چینی باید چه بگویم؟

چ: می توانیم بگویید:笵或妓(به طور آرام خوانده می شود)

ت: 笵或妓

چ:"笵" یعنی مزه

ت:笵

چ:"或妓" یعنی "چطور بودن"

ت:或妓 این دو کمله با هم "笵或妓" می شود، یعنی "مزه اش چطور است؟"


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید