CRI Online
 

درس چهاردهم میل کردن غذا در رستوران ها

GMT+08:00 || 2009-05-12 15:58:07        cri

چ: اگر بخواهید بپرسید:"غذا چطور است؟"، می توانید بگویید:笵或妓(به طور آرام خوانده می شود)

ت:笵或妓

چ:"笵" یعنی مزه.

ت:笵

چ:اگر رستوران شغل باشد و باید منتظر باشید تا نوب به شما برسد، برای تعریف معنی" تا کی باید منتظر باشیم؟"، چه باید به خدمتکاران چینی بگویید؟

ت:и璶单

چ: درست است."单" یعنی صبر کردن یا منتظر بودن.

ت: 单

چ:"" یعنی تا کی، چقدر طولانی

ت: 

چ:и璶单(به طور آرام خوانده می شود)

ت:"и璶单" یعنی تا کی باید منتظر باشیم؟

چ: جمله آخر. عبارت چینی برای معنی" لطفا یک لحظه صبر کنید." "叫单穦ㄠ" می باشد.(به طور آرام خوانده می شود)

ت:叫单穦ㄠ

چ:"穦ㄠ" یعنی یک لحظه

ت:穦ㄠ

چ: تمام مکالمه های امروز در زیل است.

مکالمه اول:

Aخانم叫单穦ㄠ

Bآقا با خانمи璶单

Aخانم阀

مکالمه دوم(صدای زمینه: موسیقی آرام و رومانتیک)

A笵或妓

B痷

A临璶翴ぐ或

B谅谅и埂

مکالمه سوم

Aи埂

Bи琌硂柑垫痷

چ: این بود تمام مکالمه های درس امروز. امیدوارم شما آنها را دریاف کرده باشید. الان می پردازیم به دانستنی های فرهنگ چین. محتوای درس امروز در این بخش در خصوص چای چینی و قهوه است.

چینی ها معمولا چای و قهوه را به ترتیب نماد فرهنگ چین و فرهنگ غرب می دانند. چین گهواره چای است و چای در این کشور 5 هزار سال قدمت داشته و "نوشابه" مورد پسند مردم این کشور است. مناطق جنوبی و شرقی چین به دلیل آنکه وضعیت آب و هوای مناسبی برای کاشتن درخت چای دارند، در مدت طولانی ای برداشت چای فراوانی داشته و انواع چای این مناطق توام با فرهنگ چای چین از جاده ابریشم به کشورهای آسیایی و اروپایی صادر شده بود. امروز، کلمه "چای" به بسیاری از زبان ها تلفظ نزدیکی با تلفظ چینی آن دارد.

قهوه تولید چین در دنیا معروف نیست. هر چند این کشور در سال 1935 نخستین کارخانه تولید قهوه داشته، اما چینی ها تا اواسط دهه 80 سده 20 برای نخستین بار قهوه بسته بندی شده را چشیدند.

چ: خوب. درس امروز ما تا اینجا به پایان می رسد. طبق معمول، یک سئوالی برای شما دارم. "سیر شدم" به زبان چینی چی است؟


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید