CRI Online
 

درس شانزدهم گردهمایی خانواده

GMT+08:00 || 2009-05-12 16:02:53        cri

تبریزی: مدت طولانی است که در چین زندگی کرده ام و با مهربانی و مهمان نوازی چینی ها آشنایی کامل دارم و به آن عادت کرده ام. بسیار دوست دارم مهمان دوستان چینی باشم . در این باره ابتدا به یک جمله می پردازیم . " از دیدن خانواده شما بسیار خوشحالم" این به زبان چینی چطور گفته می شود ؟

چن: من کمکتان می کنم، می توانید بگویید: 我很高興認識你的家人。

تبریزی: 我很高興認識你的家人。

چن:我یعنی من.

تبریزی:我

چن:很یعنی بسیار.

تبریزی:很。

چن: 高興یعنی خوشحال

تبریزی:高興。

چن: 認識 یعنی آشنا شدن.

تبریزی: 認識

چن:你的یعنی شما

تبریزی: 你的

چن:家人یعنی اعضای خانواده.

تبریزی: 家人

چن:我很高興認識你的家人。

تبریزی: 我很高興認識你的家人از دیدن خانواده شما بسیار خوشحالم. حال باهم گفتگوی اول را بشنویم.

گفتگوی اول:

A:歡迎你來做客。

B:我很高興認識你的家人。

چن: باهم این کلمه را تمرین می کنیم. 高興 خوشحال.

تبریزی: 高興

چن:認識 یعنی آشنا شدن.

تبریزی: 認識

چن: 你的家人 اعضای خانواده شما

تبریزی: 你的家人

گفتگوی اول:

A:歡迎你來做客。

B:我很高興認識你的家人。

چن: قبلا گفتگوی اول را شنیدید.

تبریزی: این جملات بسیار مورد استفاده است . درواقع در برخورد با مردم چین و برای مراعات آداب و معاشرت دانستن این جمله ها ضروری است و اگر بخواهیم آنها را دعوت کنیم باید از همین کلمات و جملات استفاده کنیم . ضمنا من هم می توانم چند نوع غذا در چین درست کنم .

چن: جدی؟ مبارک باشه!

تبریزی: تشکر، خانم چن: می توانید به من بگویید که " این غذا دست پخت من است" به زبان چینی چه می شود؟

چن: می توانید بگویید: 這是我的拿手菜。

تبریزی: 這是我的拿手菜

چن:這یعنی این.

تبریزی: 這

چن: 是 یعنی بودن.

تبریزی: 是

چن:我的یعنی من.

تبریزی: 我的

چن:拿手یعنی مهارت که دراینجابه نوعی دست پخت

تبریزی: 拿手

چن:菜 یعنی غذا.

تبریزی: 菜

چن: 這是我的拿手菜.

تبریزی: 這是我的拿手菜. این غذای آماده در تخصص من است. الان باهم گفتگوی دوم را بشنویم.


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید