CRI Online
 

درس شانزدهم گردهمایی خانواده

GMT+08:00 || 2009-05-12 16:02:53        cri

گفتگوی دوم:

A:這是我的拿手菜,你嘗嘗。

B:不錯,挺好吃的。

چن: بسیار خوب، گفتگوی دوم را شنیدیم.

تبریزی: خانم چن: آیا به این توجه کردید که در گفتگوی پیش، میزبان گفت: 你嘗嘗. به نظر من، میزبان دارد غذاها را بین مهمانان تقسیم می کند.این مورد در چین زیاد دیده می شود و مهمان نوازی چینی ها را نشان می دهد.

چن: کاملا درست گفتید، تحت همین شرایط، همیشه می گوییم: 你多吃點兒。

تبریزی: 你多吃點兒。

چن: 你یعنی شما.

تبریزی: 你

چن:多یعنی بیشتر.

تبیزی: 多

چن:吃یعنی خوردن.

تبریزی: 吃

چن:點兒 با 一點兒 یکسان است یعنی اندکی.

تبریزی: 點兒

چن: 你多吃點兒。

تبریزی: 你多吃點兒。 بیشتر بخورید. الان گفتگوی سوم را می شنویم.

گفتگوی سوم:

A:你多吃點兒。

B:我吃飽了。

چن: آقای تبریزی، در درس گذشته، ما به "سیر شدم" اشاره کردیم، این جمله و گفتن آن به زبان چینی هنوز در یادتان است؟

تبریزی: بله باید بگویم我吃飽了。

چن: درسته. 我یعنی من.

تبریزی:吃 یعنی خوردن.

چن: درست است. 飽了 یعنی سیر شدن.

تبریزی: 飽了.

تبریزی: باهم یعنی我吃飽了 سیر شدم.

چن: 我吃飽了。

تبریزی: خانم چن، می توانید به من یاد دهید که قبل از ترک خانه دوستم چه باید بگویم؟

چن: باشه، می توانید بگویید:下次請你們到我家做客یعنی بعدا شما را به خانه ام دعوت می کنم. باید به قولتان وفا کنید.

تبریزی: حتما! 下次請你們到我家做客

چن: 下次 یعنی بعدا، بار دیگر.

تبریزی: 下次

چن:請یعنی دعوت کردن

تبریزی: 請

چن: 你們یعنی شما.

تبریزی: 你們

چن:到 یعنی آمدن.

تبریزی: 到

چن:我家 یعنی خانه من.

تبریزی: 我家

چن:做客 یعنی مهمان کسی شدن.

تبریزی: 做客

چن: 下次請你們到我家做客

تبریزی: 下次請你們到我家做客، یعنی بعدا شما را به خانه ام دعوت می کنم.

گفتگوی چهارم:

A:下次請你們到我家做客。

B:有時間一定去。


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید