CRI Online
 

درس هفدهم

GMT+08:00 || 2009-05-12 16:03:56        cri

چن: سلام. دوستان محترم و عزیز با برنامه هر روز زبان چینی در خدمت شما هستیم . مجری این برنامه چن هستم.

تبریزی: سلام. من تبریزی هستم.

چن: در برنامه گذشته یادم هست که شما چند دوست چینی را به خانه تان دعوت کردید. از جملات مهم در باره گردهمایی خانوادگی را که یاد گرفته اید، استفاده کرده اید. حال از شما می پرسم .

تبریزی: خوب. شروع کنیم.

چن: می دانید "بسیار خوشحالم با اعضای خانواده شما آشنا شوم." به زبان چینی چه می شود؟

تبریزی: می توانیم بگوییم 我很高興認識你的家人。

چن: خوب! "很高興" یعنی "بسیار خوشحال بودن"

تبریزی: 很高興。

چن: "認識" یعنی "آشنایی"

تبریزی:認識。

چن: "你的家人" یعنی "اعضای خانواده "

تبریزی: 你的家人。

چن: 我很高興認識你的家人。(慢速)

تبریزی: 我很高興認識你的家人。

چن: می دانید "من در تهیه این خورش استادم" به زبان چینی چه می شود؟

تبریزی: فکر می کنم "這是我的拿手菜"

چن: درسته. "نوش جان کنید." به زبان چینی این است که

"你多吃點兒。" (慢速)

تبریزی: 你多吃點兒。

چن: آخرین جمله: 下次請你們到我家做客。(慢速)

تبریزی: 下次請你們到我家做客。

چن: "下次" یعنی "بعدا"

تبریزی: 下次。

چن: "做客" یعنی "مهمان بودن"

تبریزی: 做客。

چن: 下次請你們到我家做客。(慢速)

تبریزی: 下次請你們到我家做客。 بعدا بفرمائید مهمان من باشید .

چن: حال گفت و گوی هفته گذشته را با هم گوش می کنیم:

گفت و گوی 1:

A: 歡迎你來做客。

B: 我很高興認識你的家人。

گفت و گوی 2:

A: 這是我的拿手菜。你嘗嘗。

B: 不錯。挺好吃的。

گفت و گوی 3:

A:你多吃點兒。

B: 我吃飽了。

گفت و گوی 4:

A:下次請你們到我家做客。

B: 有時間一定去。

تبریزی: حال نکات کلیدی درس امروز:

今日關鍵:

您先請!

別這麼客氣!

為我們的合作成功乾杯!

為大家的身體健康乾杯!

感謝你們的熱情款待。


1  2  3  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید